2022.gada 16. augusts

Astra, Astrīda

Vēlas dot savu ieguldījumu Latvijai

Vēlas dot savu ieguldījumu Latvijai

Jēkabpilī kopš šīs ziemas ir par vienu nacionālās kultūras biedrību vairāk – nevalstiskajām organizācijām pievienojusies Jēkabpils Latviešu biedrība. Tā ir pavisam jauna, dibināta šā gada 31.janvārī, bet Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 18.februārī. Laikraksta „Ceturtdiena" pielikums „Latvija – mūsu mājas" iepazīstina ar „Latviešu biedrību".

Kā stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Grīnberga, tās pamatideja ir Latvijas kā nacionālas valsts veidošana un nacionālo vērtību saglabāšana, patriotisko jūtu audzināšana. Jēkabpils Latviešu biedrības uzdevumos iekļauta arī latviskas izglītības nodrošināšana, latviešu valodas, kultūras, tradīciju un vēsturiskās atmiņas saglabāšana, aktīva iesaistīšanās sabiedriskos un politiskos procesos, izsakot savu viedokli par mūsu valstī notiekošo, latviešu tautas pašapziņas celšana, pēc Atmodas zaudētās kopības atgūšana. Biedrība vēlas rūpēties par kultūras un mākslas pieminekļu saglabāšanu Jēkabpilī un novados apzināt latviešu tautas likteņstāstus un sekmēt Latvijas brīvības cīnītāju atmiņu iemūžināšanu, popularizēt to.

Atstājiet komentāru