2022.gada 16. augusts

Astra, Astrīda

„Latviešu biedrības” vērtība – cilvēki

„Latviešu biedrības” vērtība – cilvēki

Mara Grinberga
Māra Grīnberga

Ikvienu kolektīvu veido cilvēki, kas kopīgo ideju nes tālāk sabiedrībā. Jēkabpils „Latviešu biedrības" kodolu veido valde, kas ap sevi pulcina cilvēkus ar līdzīgām vērtībām. Laikraksta „Ceturtdiena" pielikums „Latvija – Mūsu mājas" iepazīstina ar biedrības valdes priekšsēdētāju – Māru Grīnbergu un valdes locekļiem – Vitu Tallu un Daini Īvānu.

Māra Grīnberga,
valdes priekšsēdētāja

Man vienmēr bijis dārgs viss, kas saistīts ar Latviju, viss latviskais. Jau skolas gados, kad nekur par to nedrīkstēja runāt, es zināju, ka mums ir bijusi sava valsts, ko pēc tam okupēja sveša vara. Man sāpēja sirds, ka mēs nedrīkstējām tuvoties mūsu Brīvības piemineklim un es tāpat kā daudzi citi Dziesmu svētkos un dzejas dienās tvērām zemtekstus, kas vēstīja par nepakļaušanos.

Atstājiet komentāru