2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 11.maijā

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021.gada 11.maijā

Radio1 Krustpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Krustpils novada pašvaldība 3.,4. un 5.maijā sveica novada iedzīvotājus, kuri bija nominēti Atzinības un Goda rakstu saņemšanai jau pērn novembrī. Individuāla apbalvojamo sveikšana notika pagastos – Atašienē, Mežārē, Kūkās, Variešos un Krustpils pagastā. Katrs apbalvojamais saņēma pateicību  - novada augstākos apbalvojumus - par ieguldījumu un to, ka veicinājuši Krustpils novada atpazīstamību, izaugsmi, uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību.

Krustpils novada pansionātā “Jaunāmuiža” gada pirmajā ceturksnī veikti  dažādi saimnieciskie darbi, lai uzlabotu klientu un darbinieku ikdienu. Veikts iepirkums otrajam kravas/pasažieru liftam, kas izmaksās 44 tūkstoši 670 eiro bez PVN, darbus izpildīs SIA “Rīgas Lifti”. Noslēgts arī  remontdarbu līgums par klientu lielo dušas telpu kapitālo remontu. Paralēli pašu spēkiem remontētas klientu dzīvojamās istabas. Iegādātas papildus divpadsmit jaunas funkcionālās gultas, pakāpeniski atjaunots virtuves un veļas mājas aprīkojums. Iestādē uzstādīta arī apziņošanas sistēma, lai sarežģītajā Covid-19 laikā vieglāk būtu nodod nepieciešamo informāciju gan darbiniekiem, gan klientiem. 

Turpinās sadarbība ar Sadales tīkliem, par jaunas elektrolīnijas un elektrotransformatora ierīkošanu. Tāpat noslēgts līgums ar SIA “GoPlay” par āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu. “Jaunāmuiža” klienti un darbinieki maija beigās varēs fiziski relaksēties sešos dažādu veidu āra trenažieros. Pansionāts joprojām aicina pieteikties darbam sociālā darba speciālistus, kas šajos apstākļos ir ļoti nepieciešami. Brīvas vakances ir uz sociālā aprūpētāja un sociālā rehabilitētāja amatu, sīkāku informāciju var iegūt pašvaldības mājaslapā krustpils.lv sadaļā “Vakances”. 

Turpinām ziņas

Savukārt Krustpils novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām 2021. gadā atbalstīti 10 projekti, ar kuru iesniedzējiem tuvākajā laikā tiks slēgti līgumi par projektu realizēšanu. Kopējā projektu pieprasītā finansējuma summa bija  15 tūkstoši 901 eiro. Projekta aktivitātēm jānotiek Krustpils novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt novada iedzīvotājiem. Novada nevalstiskās organizācijas savu projektu realizēšanai no pašvaldības, atbilstoši nolikumam, varēja pieprasīt finansiālu atbalstu ne vairāk kā tūkstoš 200 eiro.

Tāpat noskaidroti arī konkursa “Lēciens biznesā” rezultāti. Konkursa mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti Krustpils novadā un tas tika rīkots jau trešo gadu. Kopumā pašvaldībā tika saņemti septiņi konkursa pretendentu pieteikumi, taču atbilstoši “Lēciens biznesā” nolikumam un vietu sadalījumam, tika atbalstīti četri. Biznesa idejas aptvēra dažādas sfēras: keramikas ražošana īpašiem notikumiem, speciālu konditorejas izstrādājumu ražošana, etiķešu, plakātu, uzlīmju drukāšana, mājražošana, ēdināšanas pakalpojuma izveidošana apvienojumā ar atpūtu un izglītošanos bērniem, citas izklaides bērniem, putnkopības saimniecības paplašināšana. 

Visvairāk punktus saņēma projekts “Ceramic with soul” (keramika ar dvēseli). Tāpat tika atbalstīta projekta “Konditorejas studija” izveidošana Krustpils pagastā. Atbalstīti tika arī projekti “Etiķešu, plakātu, uzlīmju drukas iekārta” un SIA “SAULES ALPAKAS” ar projektu “Mājražošanas izveidošana un ēdināšanas piedāvājuma nodrošināšana “SAULES ALPAKAS”” Kūku pagastā. 

Un vēl

Uzsākta projekta “Koka takas/laipas izbūve uz Marinzejas ezera krastu Atašienes pagastā Krustpils novadā” īstenošana. Projekta mērķis ir turpināt nozīmīga kultūrvēstures un dabas objekta - Marinzejas muižas parka - labiekārtošanu, šīs vietas potenciāla un pievilcības attīstīšanu, nodrošinot jaunas iespējas Marinzejas muižas parka infrastruktūras daudzveidīgai izmantošanai, dabas vides izziņai un rekreācijai. Projekta īstenošanas rezultātā izbūvējot 1,2 m plata koka dēļu klājuma taku 51 m garumā pieejai pie Marinzejas ezera, tiks nodrošināta iespēja baudīt ezera ainavu tuvumā. Parka un ezera krasta vide ir sakopta un ainaviska, līdz ar to taku/laipu būs iespējams izmantot arī nozīmīgu personisku mirkļu norisei un iemūžināšanai skaistā apkārtnē.

Atstājiet komentāru