2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 26.maijā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 26.maijā

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Preiļu novada dome piešķīrusi līdzfinansējumu projektam “Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūve - 2., 3. un 4. kārta”. Līdzfinansējums piešķirts summā 137 tūkstoši 712 eiro jeb 17% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Projekta 2. kārtā tiks pabeigta stadiona žoga izbūve un nomainīts trenažieru laukuma segums. 3. kārtā ieplānots renovēt tribīņu teritoriju, labiekārtot sportistu ģērbtuves, kā arī izbūvēt automašīnu stāvlaukumu pie stadiona. Projekta 4. kārta paredz apgaismojuma ierīkošanu visā stadiona teritorijā. Bērnu un jauniešu sporta skolas stadiona pārbūves 1. kārtā jau veikti vērienīgi darbi – daļēji nomainīts žogs, no jauna uzbūvēts vieglatlētikas skrejceļš un vieglatlētikas sektori, sakārtota lietus ūdens kanalizācija.

Lai parka apmeklētājiem rosinātu dabas izziņas interesi, Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu ietvaros tika izveidoti trīs dabas stendi par Preiļu parkā sastopamajiem dzīvniekiem, putniem, abiniekiem un kukaiņiem. Dabas stendi pastāsta un parāda, cik daudzveidīga ir dabas fauna pilsētas parkā. Dabas stendi ir uzstādīti parka Lielajā salā, netālu no Ādama un Ievas salas, blakus pastaigu celiņam. 

Preiļu parka infrastruktūras attīstības un uzlabošanas aktivitāšu ietvaros parkā ir atjaunoti divi tiltiņi, kuri savieno parka Lielo salu ar Gareno salu un Ziemeļu lauci ar Lielo salu. Tiltiņi atjaunoti to vēsturiskajā izskatā, vienādā stilā un krāsojumā kā iepriekš atjaunotie. Šobrīd no 12 tiltiņiem Preiļu parkā ir atjaunoti pieci. Tiek plānots turpināt atjaunot arī pārējo. 

SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļa aicina Preiļu novada lauksaimniekus līdz 31. maijam pieteikt lauksaimniecības ruļļu plēvju izvešanu. Otrreizējai pārstrādei var nodot: skābbarības sagatavošanai izmantotās ruļļu vai bedru plēves; dārzniecībā izmantoto plēvi; palešu plēvi.  Lauksaimnieki plēves visu gadu bez maksas var nodot Atkritumu šķirošanas laukumā Rīgas ielā 4, Preiļos. Sīkākas uzziņas un plēvju izvešanas pieteikšana, zvanot SIA “Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļai pa tālruņa numuru 29420721.

Turpinām ziņas

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija uzņem skolēnus 2021./2022. mācību gadam 7. un 10. klasē. Papildus informācija pa tālruni 29103598 vai 65321663.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” aicina vecākus, kuru bērniem septembrī nepieciešama vieta Preiļu pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, griezties izglītības iestādē Celtnieku ielā 10A, lai pieteiktu bērnus mācībām. Nepieciešamie dokumenti – vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 26003650. Atgādina, ka bērniem no 5 gadu vecuma mācības ir obligātas. 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola aicina mācīties vairākās izglītības programmās: taustiņinstrumentu spēle, stīgu instrumentu spēle, vokālā mūzika, pūšaminstrumentu spēle un vizuāli plastiskā māksla. Mācību ilgums no 6 līdz 8 gadiem atkarībā no izvēlētās programmas. Kontakttālruņi saziņai: Mūzikas nodaļā - direktora vietniece Laima Sondore, tel. 29172296, Mākslas nodaļā - direktora vietniece Marianna Abricka, tel. 29610964.

Un vēl

Laika posmā no 21. aprīļa līdz 19. maijam Preiļu novadā norisinājās aptauja par darbu ar jaunatni Covid-19 ierobežojumu laikā. Aptaujas mērķis bija izzināt un saprast Preiļu novada jauniešu problēmas, izaicinājumus un iespējas, lai rastu efektīvākos risinājumus šajā periodā, kad komunikācija notiek attālināti. Aptaujā piedalījās 142 Preiļu novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Aptaujas rezultātus var skatīt pašvaldības mājaslapā preili.lv.   

Jauniešu centrs “ČETRI” aicina jauniešus sazināties un pieteikties uz interesējošām nodarbībām.

Atstājiet komentāru