2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 27.maijā

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2021.gada 27.maijā

Radio1 Jēkabpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Jēkabpils novada pašvaldība 2020./2021. mācību gada izskaņā sveic Jēkabpils novada izglītības iestāžu skolēnus par sasniegumiem olimpiādēs, interešu izglītības konkursos un sporta sacensībās, kā arī viņu pedagogus par ieguldīto darbu un iniciatīvu. Kopā pateicības tiks pasniegtas 62 skolēniem un 19 pedagogiem. 

Ir noslēdzies Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzeja aicinājums iesūtīt fotogrāfijas par Jēkabpils novadu kopīgajai izstādei „Mūsu Jēkabpils novads”. Kopumā tika iesūtīts ap 30 fotogrāfijām. Šoreiz visčaklākie bija Leimaņu pagasta iedzīvotāji. Muzejs izsaka pateicību visiem, kas atsaucās aicinājumam un piedalījās izstādes tapšanā. Izstāde būs aplūkojuma Sēlijas prasmju muzejā, kad to atļaus epidemioloģiskā situācija.

Pēc lielās tūristu izrādītās intereses Sēlijas prasmju muzejs ir izveidojis brošūru „Zasas muižas parka vēsture un leģendas”. Brošūrā sniegts ieskats Zasas muižas parka vēsturē, leģendās, stāstos un parka īpašniekos. Tiek dota informācija arī par citiem Zasā aplūkojamajiem tūrisma objektiem. Brošūra tuvākajā laikā tiks izsniegta visiem Zasas tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tā būs aplūkojama Jēkabpils novada mājaslapā, sadaļā „Tūrisms”. Interesenti aicināti baudīt vasaru Zasas muižas parkā!

20. maijā noslēdzās VSIA „Latvijas Valsts ceļi” izsludinātais iepirkums valsts autoceļa V783 seguma atjaunošanai Jēkabpils novadā, veicot dubulto virsmas apstrādi, posmos no 20,8. kilometra līdz 26,5. kilometram (Jaunslīterāni-Vandāni) un no 26,5. kilometra līdz 42,24. kilometram - Vandāni-Dunavas pārceltuve. Ja nebūs apstrīdējumu no iepirkuma dalībniekiem, tad šogad šie darbi jau varētu tikt uzsākti.

Turpinām ziņas

Šodien Jēkabpils novada domes sēdē tiek skatīti vairāki jautājumi par finansējuma piešķiršanu iestādēm un organizācijām. Pašvaldība saņēmusi Rubeņu Romas katoļu draudzes prāvesta iesniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu draudzes mājas durvju un logu nomaiņai. Atbilstoši iesniegtajai darbu un pakalpojumu tāmei, pieprasītais finansējums ir 2 tūkstoši 429 eiro.

Tāpat pašvaldība saņēmusi Dunavas Romas katoļu draudzes prāvesta iesniegumu ar lūgumu piešķirt draudzei finansējumu 2 tūkstoši 911 eiro cinkota tērauda lokšņu iegādei Dunavas Sv. Jāzepa Romas katoļu baznīcas jumta remontam un āra tualetes izbūvei. 
 
Jēkabpils novada pašvaldībā saņemts arī Dignājas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu Dignājas baznīcas priekštelpas un sakristejas kosmētiskajam remontam. Šiem darbiem dome varētu piešķirt finansējumu 2 tūkstoši 904 eiro. 
 
Vēl pašvaldība saņēmusi Kaldabruņas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces iesniegumu ar  lūgumu piešķirt finansējumu  8000 EUR Červonkas baznīcas griestu atjaunošanai. 2020. gada 26. novembrī Jēkabpils novada dome draudzei piešķīra finansējumu 1000 EUR sertificēta būvspeciālista piesaistei Červonkas baznīcas ēkas tehniskai apsekošanai, apsekošanas akta un tāmes sagatavošanai.

Tāpat arī Jēkabpils novada dome saņēmusi iesniegumu no Zasas vidusskolas direktores ar lūgumu piešķirt finansējumu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai Zasas vidusskolas sporta zāles ēkai. Prognozētās būvdarbu izmaksas ir 5 tūkstoši eiro. 

Tāpat saņemts iesniegums ar lūgumu rast iespēju piešķirt līdzekļus digitālo tehnoloģiju iegādei mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai Zasas vidusskolā. Plānots iegādāties interaktīvu, programmējamu robotu sākumskolas skolēniem; konstruktoru, kas māca STEM pamatus pamatskolā un komplektu programmēšanas pamatu apguvei sākumskolā. Aprīkojums nepieciešams jaunā valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standarta ieviešanai, un visu komplektu aptuvenās izmaksas kopā sastāda tūkstoš 500 eiro bez PVN.

Savukārt sakarā ar ģimenes ārsta darbu Dignājas un Dunavas pagastos, Jēkabpils novada pašvaldība šodien varētu lemt par feldšerpunktu atjaunošanu Dunavas pagastā un Dignājas pagastā no 1. jūnija, apstiprinot feldšerpunktu nolikumus.

Un vēl

Drīzumā tiks izsludināts iedzīvotāju ideju konkurss Jēkabpils novada publiskās teritorijas labiekārtošanai un uzlabošanai ar paredzēto finansējumu 3 tūkstoši eiro. Konkursā novada iedzīvotāju grupas vai NVO varēs iesniegt idejas publiski pieejamu atpūtas un sabiedrisko zonu, kā arī kultūrvēsturisku objektu atjaunošanai un labiekārtošanai, jaunu vides objektu izveidei. Labāko ideju īstenos pašvaldība. Šodien domes sēdē plānots apstiprināt konkursa nolikumu.

Atstājiet komentāru