2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 2.jūnijā

Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 2.jūnijā

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

25. maijā Preiļu novada dome noslēdza līgumu ar būvuzņēmumu SIA “Bauskas meliorācija” par Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves 1. kārtas būvdarbu veikšanu. Pretendents būvdarbu izpildei tika izvēlēts atklāta konkursa kārtībā, kurā SIA “Bauskas meliorācija” iesniedza noteiktajām iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu. Līguma summa ir 367 tūkstoši 148 eiro ar PVN 21%. Plānots, ka Preiļu parka kanālu un dīķu pārbūvi un tīrīšanu uzsāks jūnijā. Darbiem paredzēts piesaistīt arī vides ekspertus no Lietuvas Mitrāju atjaunošanas un saglabāšanas fonda, kas sekos līdzi un sniegs konsultācijas. Darbu rezultātā parka ūdeņi tiks padarīti pievilcīgāki tūristiem un parka apmeklētājiem, kā arī tiks nodrošināti labvēlīgāki apstākļi dažādām augu un dzīvnieku sugām. 

27. maija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus 9 tūkstoši 538 eiro līdzfinansējumam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotai atjaunošanai. Izglītības iestādes sporta zāles jumts un jumts savienojumā starp ēkas jauno un veco korpusu jau tecēja, un bija nepieciešama jumtu nomaiņa.  Piešķirtie līdzekļi 10% apmērā sastādīs līdzfinansējumu iepirkumam, bet projekta  realizācijai nolemts ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

20. maijā Preiļu novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē tika skatīti jautājumi par Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu un  Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu par sasniegumiem sporta jomā 2020. gadā. Deputāti nolēma iedalīt līdzekļus Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņu un pedagogu apbalvošanai par sasniegumiem sportā summā 3 tūkstoši eiro un novada iedzīvotāju apbalvošanai summā tūkstoš 695 eiro. 

Pašvaldības apbalvojumi tiek piešķirti jaunajiem sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas Latvijas valsts čempionātos un piedalījušies starptautiska mēroga sacensībās, kā arī viņu treneriem. Pašvaldības apbalvojumus saņems 34 Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi un 11 treneri. Savukārt novada iedzīvotāji pagājušajā gadā veiksmīgi piedalījušies pieaugušo čempionātos un sporta veterānu sacensībās, kā arī guvuši labus rezultātus tajos sporta veidos, kuri netiek mācīti sporta skolā. Apbalvojumus saņems 15 sportisti. 

Turpinām ziņas

Preiļu pilsētas parka Lielās lauces klusākajā nostūrī, kur apmeklētāji iegriežas reti, uzstādīti divi dabai pielāgoti bišu stropi. Tie izveidoti no pagājušajā gadā vētras laikā izgāztās liepas stumbra. Netālu pirms stropiem uzstādītas informējošās zīmes, kas brīdina par stropu esamību. Līdz ar to ikviens varēs izvēlēties, vai uz šo parka nostūri turpināt pastaigu vai doties citā virzienā. Ideja par bluķu stropu izveidošanu un izvietošanu radās parka darbinieku komandai pēc kāda cita vētrā izgāzta vecā koka, kurā atradās neliels dabiskais bišu strops ar šūnām un medu. Dabiskie bišu stropi parka vecajos kokos ir bijuši un joprojām pastāv, tikai cilvēki par tiem nav zinājuši. 

Preiļu parka Garenajā pussalā ir labiekārtota vide, lai varētu īstenot Latvijas-Krievijas pārrobežu projekta “Parki bez robežām” aktivitātes – dabas izziņu naktī. Parka Garenajā pussalā ir izvietotas gaismas virtenes un izgaismota ir arī Ādama un Ievas sala, kas atrodas 47 ha plašajā Preiļu parkā. Objekti izvēlēti tā, lai varētu dažādot dabas izziņas aktivitātes nakts laikā – vienā no objektiem ir pastaigu taka starp ūdeņiem, bet otrs atrodas parka klusajā daļā, kur nereti sastopami ne tikai dažādi putni, bet arī dzīvnieki - eži, vāveres, zaķi, sikspārņi un lapsas. Par iespēju piedalīties dabas izziņas pasākumos parkā aicinām skot informācijai sociālajos tīklos un pašvaldības mājas lapā preili.lv. 

Un vēl

Aprīlī Preiļu novada Labklājības pārvalde pilntiesīgi uzsāka sniegt grupu dzīvokļa pakalpojumu, un šobrīd jau divas pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem to sākušas izmantot. Pakalpojums izvietots Preiļu pagasta Līčos, ēkas otrajā stāvā. Telpās veikti vienkāršotās atjaunošanas darbi, dzīvokļi labiekārtoti ar jaunām mēbelēm  un sadzīvei nepieciešamo inventāru. Klienti varēs apgūt dažādas kulinārijas prasmes, jo ir iegādāta daudzveidīga sadzīves tehnika, ir pieejams aprīkojums veļas mazgāšanai, žāvēšana un gludināšanai. Brīvā laika pavadīšanas dažādošanai ir iegādāti dārzkopībai nepieciešamie darba rīki, trenažieri un dažādas galda spēles. Izbūvēta arī āra lapene, iegādātas āra koka mēbeles, un, lai veicinātu fiziski aktīvu dzīvesveidu, tuvākajā laikā tiks pabeigta āra aktivitāšu laukuma izbūve. 

Lai nodrošinātu pakalpojuma funkcionēšanu, ir piesaistīts sociālais darbinieks. Grupu dzīvokļi ir jauns sociālā pakalpojuma veids Preiļu novadā, kas primāri paredz nodrošināt klientus ar mājokli, diennakts uzraudzību, kā arī sadzīves iemaņu uzturēšanu.

Atstājiet komentāru