2021.gada 2. augusts

Normunds, Stefans

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021,gada 8.jūnijā

Jēkabpils Radio1 Krustpils novada ziņas 2021,gada 8.jūnijā

Radio1 Krustpils novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Krustpils novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu piedalīties projekta “Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā” ideju konkursā. Projekta mērķis ir popularizēt Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta galvenā aktivitāte ir trīs tematisko soliņu izgatavošana un uzstādīšana uz veloceliņa Spunģēnu ciems-Jēkabpils pilsēta. Soliņu dizainā tiks izmantoti frēzējumi metālā, kas popularizē Daugavas ieleju un ir cieši saistīti ar Daugavas tematiku. 

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos estētiski pilnvērtīgas un mākslinieciskas novada telpiskās vides radīšanā, Krustpils novada pašvaldība izsludina tematisko soliņu frēzējuma skiču/rasējumu ideju konkursu. Konkursa uzdevums ir izstrādāt 3 (trīs) atpūtas soliņu-vides objektu metāla kāju frēzējuma skices/rasējumus ar šādu tematiku: Daugavas sams; Daugavas krāces; Daugavas plosts. Izstrādātās skices/rasējumus atbilstošos failu formātos jāiesniedz līdz 17.jūnijam (ieskaitot), iesūtot e-pastā vai pa pastu (pasta zīmogs 2021.gada 17.jūnijs) Krustpils novada pašvaldība – Rīgas iela 150A, Jēkabpils, LV-5202 vai sūtot uz   e-pastu – angelina.tukisa@krustpils.lv. 

Konkursā var piedalīties ikviens iedzīvotājs, kas iesniegs konkursa darbus, atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Konkursa dalībnieks var iesniegt vienu vai vairākus darbus katrā tematikā. Iesniegtos darbus izvērtēs un uzvarētājus katrā noteiktajā tematikā noteiks pašvaldības izpilddirektora apstiprināta komisija sešu cilvēku sastāvā. Konkursa uzvarētājs/uzvarētāji katrā noteiktajā tematikā tiks paziņoti 22.jūnijā Krustpils novada mājās lapā un pašvaldības sociālā tīklā facebook profilā, kā arī personīgi uzrunāti uzvarētāji. Katras noteiktās tematikas uzvarētājs saņem naudas balvu - 30 eiro.

Turpinām ziņas

Maija nogalē Krustpils novada domes deputāti tikās Mežāres pagastā, lai kopīgi apskatītu 2020.-2021. gada vienu no lielākajiem Krustpils novada projektiem – Mežāres kultūras nama un pagasta ēkas rekonstrukciju. Ēkai ir ievērojami uzlabota energoefektivitāte un iegūts pievilcīgs vizuālais veidols, pateicoties nosiltinātajām ēkas norobežojošajām konstrukcijām, atjaunotajam jumta segumam uzstādītajiem fotovoltiskajiem paneļiem un atjaunotajam iekštelpu inženiertīklam, izdevumi turpmākajai ēkas apsaimniekošanai un energoresursu patēriņam ievērojami samazināsies. 

Daži pēdējie darbi objektā vēl notiek, bet kā norāda Mežāres pagasta pārvaldniece Nadežda Mitrofanova, būvdarbi noritējuši pandēmijas laikā, kad pasākumi nenotiek. Tāpēc būvdarbi pagasta kutūras dzīvi neietekmēja. Projekta kopējās izmaksas ir 734 tūkstoši 367 eiro. Projektā plānots sasniegt sekojošus energoefektivitātes rādītājus: samazināt primārās enerģijas gada patēriņu no 520 tūkstoši 159 kilovatstundu gadā uz 185 tūkstoši 135 kilovatstundām gadā un par trešdaļu samazināt siltumnīcefekta gāzu apjomu un CO2.

Un vēl

Maija beigās biedrība „InSpe” ir pabeigusi projekta “Āra LED video ekrāna uzstādīšana Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas “ realizāciju. Projekta kopējās izmaksas – 24 tūkstoši 691 eiro. Ekrāna uzstādīšanu veica SIA “LED DIZAINS”, savukārt saules paneļu sistēmu - AS “LATVENERGO”. Projekts tika īstenots ar mērķi uzstādīt publiski pieejamu āra LED video ekrānu Kūku ciematā, izmantojot ekotehnoloģijas, tā veicinot veselīga dzīvesveida un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu. Ekrāns var darboties no saules paneļu saražotās enerģijas/elektrības. Tas ļauj samazināt energoatkarību. Tāpat arī būtiski, ka saules baterijām vai saules kolektoriem praktiski nav nekādu uzturēšanas un apkalpošanas izmaksu.

Atstājiet komentāru