2021.gada 2. augusts

Normunds, Stefans

Jēkabpils radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 9.jūnijā

Jēkabpils radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 9.jūnijā

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, no šīs nedēļas apmeklētājiem beidzot atvērtas arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja iekštelpu ekspozīcijas, kā arī muižas kapela un vārtsarga namiņš! Raiņa bulvārī 28 izvietotās Preiļu vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” sadaļa “Karoga stāsts” pa šo laiku ir papildināta ar jauniem eksponātiem un stāstiem, kas veltīti 2. pasaules kara un abu okupācijas režīmu laiku norisēm Preiļos. Savukārt izstāžu zālē 2. stāvā joprojām skatāma izcilā Latvijas mākslinieka Jāņa Strupuļa izstāde «Atskats». 

Savukārt no nākamās nedēļas - 14. jūnija Raiņa bulvārī pretī Kultūras namam būs aplūkojama 1941. gada deportācijām veltītā vides izstāde “Tūkstoš atmiņu sirdī dzeļ”. Muzeja iekštelpu izstādes un ekspozīcijas apskatāmas individuāli vai vienas mājsaimniecības lokā. Muzeja darba laiks: pirmdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00, sestdiena, svētdiena plkst. 12.00–18.00.

27. maija domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus elektrības pieslēgumam Preiļu pilij 8 tūkstoši 675 eiro apmērā, tai skaitā PVN. Kopš 2015. gada Preiļu novada dome veic mērķtiecīgus Preiļu pils un parka atjaunošanas darbus. Šogad paredzēts uzsākt Preiļu pils pārbūves 3. kārtas būvdarbus Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā. Plānoto darbu veikšanai šī gada sākumā tika noslēgts līgums starp Preiļu novada domi un AS “Sadales tīkls” par pils pieslēgumu elektrotīkliem. 

Preiļu novada pašvaldība piešķīrusi līdzekļus 9 tūkstoši 538 eiro līdzfinansējumam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotai atjaunošanai. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Ligita Pauniņa skaidro, ka izglītības iestādes sporta zāles jumts un jumts savienojumā starp ēkas jauno un veco korpusu jau tecēja, un bija nepieciešama jumtu nomaiņa. Piešķirtie līdzekļi 10% apmērā sastādīs līdzfinansējumu paredzētajam iepirkumam, bet kopējā darbu līgumcena ir  95 tūkstoši 385 eiro ar PVN. Pārējos līdzekļus projekta realizācijai nolemts nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Turpinām ziņas

Preiļu novada dome nolēmusi slēgt nomas līgumu ar zemes īpašnieku par zemes gabala pretī pilsētas tirgum izmantošanu Preiļu pilsētas centra labiekārtošanai un autostāvvietas izmantošanai. Līgums šobrīd tiek slēgts uz vienu gadu un noteic, ka Preiļu novada dome maksās nomas maksu 50 eiro mēnesī, tajā skaitā – iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pēc nomas līguma noslēgšanas nolemts veikt teritorijas sakārtošanu, paredzot līdzekļus tūkstoš eiro no budžeta sadaļas “Teritorijas un mājokļu apsaimniekošana”.

Pagājušajā gadā Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta Biosistemātikas departaments veica pētījumu par sūnu un ķērpju daudzveidību, ekoloģiju un aizsardzība Latvijas muižu parkos. Kā viena no izpētes vietām bija arī Preiļu parks. Projekta rezultātā nejauši izvēlētos 20 Latvijas muižu parkos kopumā tika atrastas 42 sūnu un 69 ķērpju sugas. Preiļu muižas parkā tika konstatētas 17 epifītisko sūnu un 23 epifītisko ķērpju sugas; divas sūnu sugas - tievā gludlape un īssetasnekera un  divas ķērpju sugas - rakstu ķērpis un iesarkanā bacīdija-  ir dabisko meža biotopu indikatorsugas.

Un vēl

Preiļu novada kapsētās sācies kapusvētku laiks, kas ilgs līdz augusta nogalei. Sestdien 12.jūnijā Aizkalnes pagasta Jasmuižas kapos pulksten 11 būs svētā Mise un kapusvētki, pulksten 13 – kapusvētki Bleidenes kapos. Savukārt Preiļu pagastā 12.jūnijā pulksten 15 – kapusvētki Ribuļu kapos. Plašāk ar kapusvētku norises laiku grafiku var iepazīties Preiļu novada domes mājaslapā preili.lv.

Atstājiet komentāru