2021.gada 2. augusts

Normunds, Stefans

Jēkabpils radio1 Viesītes novada ziņas 2021.gada 15.jūnijā

Jēkabpils radio1 Viesītes novada ziņas 2021.gada 15.jūnijā

Radio1 Viesītes novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Noslēdzoties mācību gadam pēdējo darba dienu Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas amatā aizvadīja tās ilggadējā vadītāja Anita Orbidāne, kura izlēmusi doties pelnītā atpūtā. Pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”  Anita Orbidāne vadīja 27 gadus. Viesītes novada pašvaldības vadība ar ziediem un pateicības vārdiem sumināja Anitu Orbidāni, sakot paldies par ilggadējo darbu. Pasniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītojamo spēju attīstībā un mūža ieguldījumu izglītībā Anitai Orbidānei, bija ieradušās  Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece.

Sunākstes evaņģeliski luteriskā draudze ir īstenojusi Viesītes novada pašvaldības 2021.gadā atbalstītu projektu “Stendera avota atjaunošana”. Draudze, apsaimniekojot savus īpašumus, īpašu uzmanību pievērš tieši Stendera atstātā kultūrvēsturiskā mantojuma piemiņai un popularizēšanai. Stendera parks ir iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. Pateicoties Stendera biedrības aktivitātēm, vietējo entuziastu iesaistei, kā arī Viesītes un Jaunjelgavas pašvaldībām, pēdējos gados ir paplašināta sakoptā teritorija, izveidota taka 300 m garumā, novākti gruveši un atsegtas terases. Šogad aktīvās atpūtas un dabas baudītājus iepriecina atjaunotais avots, kurš nu jau vairākus gadus bija ieaudzis zālē. Avots ir iztīrīts, tam uzlikta koka konstrukcija un ir iespējams pasmelt tīru ūdeni. Projektu līdzfinansē Viesītes novada dome.

Viesītes novada pašvaldībai īstenojot LEADER programmas projektu, atjauno bruģa segumu no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam, izbūvējot bruģa ietvi. Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa top 3 bruģa spēles ar veiklības uzdevumiem. Taku papildinās soliņš un atkritumu urna, kā arī informācijas stends, kur asprātīgu pantiņu veidā cilvēki tiks informēti par to, ko ieteicams darīt vai nedarīt, atrodoties dabā. Būvdarbus veic SIA “CBB” un būvuzraudzību SIA “KRDB”. Projekta kopējas izmaksas – 31 tūkstotis 655 eiro. 

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar biedrību ”Apvienību “Verte”” Viesītes novadā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2020.gada septembra līdz 2021.gada 1.maijam atbalsts sniegts 60 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, no kuriem 18 atkal izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Un vēl

Viesītē uzsākti Meža ielas seguma atjaunošanas darbi. Saistībā ar būvniecības darbiem, kas tiek veikti Meža ielā, ir noteikti vairāki transporta kustības ierobežojumi. Ar tiem var iepazīties Viesītes novada pašvaldības mājaslapā.

Atstājiet komentāru