2021.gada 4. augusts

Romāns, Romualda, Romualds

Jēkabpils radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 21.jūlijā

Jēkabpils radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 21.jūlijā

Apstiprinātas Preiļu novada pašvaldības komisijas

16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada pašvaldības komisiju sastāvu un komisiju nolikumus. Jaunizveidotajā novadā darbosies astoņas komisijas: Administratīvā komisija, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija, Iepirkumu komisija, Administratīvo aktu strīdu komisija, Starpinstitucionālās sadarbības komisija, Medību koordinācijas komisija un Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. Tās darbosies saskaņā ar katras komisijas apstiprināto nolikumu. 

Aicina pieteikties darbam Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā

16. jūlija Preiļu novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums izveidot Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā. Kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. gada 9. augustam. 

Aizpildītus Vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikumus jāiesniedz Preiļu novada domei, nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv ar norādi „Pieteikums Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai “. Vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma veidlapa atrodama Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.
Preiļu novada domes deputāti tiekas ar sociālā darba speciālistiem

12. jūlijā Preiļu novada kultūras centrā noritēja Preiļu novada domes vadības un deputātu tikšanās ar Preiļu novada Labklājības pārvaldes, sociālo dienestu un sociālo aprūpes institūciju vadību un sociālajiem darbiniekiem. 

Piedaloties pašvaldības pārstāvjiem un sociālā darba profesionāļiem, izvērtās vērtīga diskusija par kopējās struktūras izveidošanu, sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu izmaksām un sociālā darba organizēšanu jaunizveidotajā Preiļu novadā. Tika pārrunāti jautājumi par sociālo pakalpojumu daudzveidību un mājas aprūpes pakalpojuma pilnveidošanu. 

Līdz vienoto Preiļu novada domes saistošo noteikumu izstrādei un apstiprināšanai Preiļu novada Labklājības pārvalde darbosies šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu ietvaros. Savukārt Aglonas pagasta, Riebiņu un Vārkavas pagastu apvienību sociālie dienesti un sociālās aprūpes institūcijas strādās saskaņā ar attiecīgās pagasta apvienības saistošajiem noteikumiem. 

Dienas aprūpes centra apmeklētājiem paredzētais āra aktivitāšu laukums tiek pamazām apdzīvots

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē, ka Dienas aprūpes centra apmeklētājiem paredzētais āra aktivitāšu laukums ir nodots ekspluatācijā un tiek pamazām apdzīvots. Laukuma inventārs izvēlēts tā, lai tas būtu piemērots cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī personām, kas pārvietojas ratiņkrēslā. 
Laukumā ir izvietoti arī vairāki mūzikas instrumenti, kas ir jauninājums Preiļos. Vertikālo marimbu ērti lietot cilvēkam ratiņkrēslā Ksilafonu, kas veidots no divu veidu materiāliem un atskaņošanas laikā rada atšķirīgu skaņu, speciālisti atzinuši kā piemērotu darbošanās līdzekli cilvēkiem ar autiskā spektra traucējumiem. Savukārt laukumā izvietoto melodisko zvanu, kas sastāv no 11 alumīnija vertikāliem elementiem, skanējums pēc speciālistu domām ir dziedinošs.

Aicina doties velo ceļojumā „Rainim pa pēdām”

Interesentus aicina doties velo ceļojumā “Rainim pa pēdām”. Veicot ieplānoto maršrutu, varēs skatīt gleznainas vietas un 11 kultūrvēsturiskus objektus Preiļu novada Aizkalnes un Rušonas pagastos. Velomaršruts izvēlēts, balstoties uz Raiņa dienasgrāmatu pierakstiem. Pēc aktīvi pavadītas dienas ceļotāji būs aicināti Jasmuižas parkā stiprināties ar uzkodām, atpūsties un apmeklēt Raiņa muzeju “Jasmuiža”.

Dalība velo ceļojumā un muzeja apmeklējums - 2,00 eiro. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru +371 29487589.

Kultūras centra pasākumi

Stāvizrāde “Vienreiz jau var”
 
Preiļu parka estrādē 13. augustā plkst. 19.00 stāvizrāde “Vienreiz jau var”. Biļetes cena: EUR 18.00. Biļešu iepriekšpārdošana Preiļu KN kasē un www.bilesuparadize.lv
 Apmeklējot pasākumu jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina pilnu vakcināciju vai Covid-19 pārslimošanu, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un personalizēta ieejas biļete. 

Grāmatas ,,Alfrēds Čepānis vaļsirdībās” prezentācija

Preiļu kultūras namā 22. jūlijā plkst. 17.00 tikšanās ar Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri, Latvijas PSR Augstākās padomes deputātu, Latvijas 5.un 6. Saeimas deputātu Alfrēdu Čepāni un grāmatas ,,Alfrēds Čepānis vaļsirdībās” prezentācija.  
Pasākuma veids: pārslimojušajiem un vakcinētajiem.

Bērnības svētki “Bērnu dienu karuselis”

Preiļu Kultūras namā 8. augustā plkst. 14:00 Bērnības svētki “Bērnu dienu karuselis”. Pieteikšanās līdz 23. jūlijam (vietu skaits ierobežots). Papildus informācija, zvanot uz tālruņiem 65322200 vai 29235318. Pasākums tiks organizēts, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Bezmaksas friziera pakalpojums maznodrošinātiem un trūcīgiem pensionāriem 

Preiļu novada Pensionāru biedrība maznodrošinātiem un trūcīgiem pensionāriem piedāvā iespēju saņemt sertificētas frizieres pakalpojumu – matu griezums. Pirms došanās pie frizieres jāpaņem vizītkarte Preiļu novada Pensionāru biedrībā.  Pensionāru biedrības darba laiks – katru dienu, izņemot sestdienas un svētdienas, no plkst. 10.00 līdz 12.00.  Akcija plānota līdz 30. augustam.

Informāciju sagatavoja Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atstājiet komentāru