2021.gada 20. septembris

Ginters, Guntra, Marianna

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2021.gada 9.septembrī

Jēkabpils Radio1 Līvānu novada aktualitātes 2021.gada 9.septembrī

Radio1 Līvānu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Līvānu novada dome informē, ka pamatojoties uz Līvānu novada domes 2021. gada 26. augusta sēdes lēmumu Nr. 14 - 25,  ir veikti grozījumi Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. - 2025. gadam IV daļas “Investīciju plāns 2019 - 2021” pasākumā Ielu un autoceļu infrastruktūras uzlabošana novada pilsētā un pagastos, un materiāli ir ievietoti pašvaldības mājaslapā. Kā arī papildus Līvānu novada dome informē, ka ir uzsākts Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. - 2025. gadam III daļas “Rīcību plāns 2019 - 2025”, IV daļas “Investīciju plāns 2019 - 2021” un tā pielikuma Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019 - 2025” aktualizācijas process.

Septembra pirmajā sestdienā Latvijas Ordeņu brālības biedri pulcējās brālības tradicionālajā salidojumā, kas šogad notika Līvānu novadā. Pasākums norisinājās Līvānu novada Kultūras centrā. Rīta gaisu pieskandināja folkloras kopas „Ceiruleits” balsis. Pēc sirsnīgām salidojuma atklāšanas uzrunām, viesi vēroja informatīvu prezentāciju par Līvānu novada vēsturi un šodienu, kas mijās ar kora un deju kolektīva priekšnesumiem. Pēc svinīgās salidojuma atklāšanas notika tradicionālā biedrības biedru fotografēšanās, pēc kuras visi devās pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa, lai godinātu brīvības cīņās kritušo latviešu kareivju piemiņu. Pēc tam notika ekskursija Līvānu Stikla un amatniecības centrā. Dienas turpinājumā – ekskursija pa Līvānu rūpniecisko daļu, bet dienas noslēgumā kopīgas vakariņas Līvānu novada kultūras centrā.

Biedrība “Baltā māja” ievieš  projektu “Biedrības “Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai”.  Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014 - 2021 gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmā “Demokrātijas kultūra”.  Augusta otrajā pusē biedrības “Baltā māja” pārstāvjiem notika tikšanās ar  Rudzātu pagasta iedzīvotājiem. Rudzātiešiem jau ilgāku laiku bija iespēja iepazīties ar ceļojošo informatīvo izstādi, kas veltīta organizācijas divdesmit piecu darbības gadu jubilejai. Savukārt,  tikšanās reizē bija iespēja uzzināt par biedrību klātienē no organizācijas pārstāvjiem, arī personiski uzdodot jautājumus. Projekta aktivitātes turpināsies. Nākošā informatīvās ceļojošās izstādes “Tavai Baltajai mājai 25” pietura būs Turku Saieta namā. 

Turpinām aktualitātes

4. septembrī  Create Day platformā Līvānu stikla pūtēji – Aleksandrs Logvins un Valērijs Veiss visai pasaulei demonstrēja savu meistarību stikla veidošanā, Līvānu stikla pūšanas darbnīcā darinot stikla glāzi. Create Day 2021 dalībnieks Aleksandrs Logvins jau 37 gadus darbojas kā stikla pūtējs. Ikdienā viņš savu darbu veic Līvānu stikla pūšanas darbnīcā kopā ar savu palīgu Valēriju Veisu veidojot visdažādākos stikla izstrādājumus. Lielākā daļa stikla darbu tiek veidoti bez formas, tāpēc katrs izstrādājums sanāk unikāls. Strādājot Līvānu stikla un amatniecības centrā abiem stikla pūtējiem ik pa laikam ir arī jāsadarbojas ar dažādiem māksliniekiem palīdzot no stikla realizēt dažādas jaunas mākslas ieceres. 

Grafika, papīrmāksla, tekstilmāksla – darbs dažādos materiālos, 52 Līvānu mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, pieci skolotāji un vienots mērķis – māksla labdarībai. Četrās mākslas darbnīcās augusta beigās tika radīti ap 100 dažādi artefakti - kartiņas, grafikas, papīrdarbi, suvenīri, krūžu paliktņi, dekori - ar vienojošu motīvu – Dubna. Mākslas darbnīcās radītie darbiņi tiks nodoti labdarībai – ziedojumu piesaistei talantīgo mūzikas un mākslas skolas audzēkņu atbalstam, stipendijām. Darbiņus pret ziedojumu varēs iegādāties gan “Viduslatgales pārnovadu fonda” labdarības pasākumos, tematiskos pasākumos 

Un vēl

2021./2022. mācību gadu Līvānu novadā uzsākuši kopumā tūkstoš 588 izglītojamie, tai skaitā 290 audzēkņi apmeklē Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķīši”, bet pirmsskolas grupas sešās novada skolās 143 bērni. Mācības 1.-12.klasēs uzsāka tūkstoš 155 skolēni, skaits salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu novadā ir samazinājies par 35 skolēniem. 1.klasēs mācības uzsāk 110 bērni un pirmklasnieku skaits ir tieši tāds pats kā iepriekšējā gadā, bet 10. klasēs Līvānu 1.vidusskolā un Rudzātu vidusskolā mācīsies 62 skolēni, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, izglītojamo skaits vidusskolu 10.klasēs ir palielinājies par 8 skolēniem. Kopumā vidusskolu klasēs vidējo izglītību apgūs 187 jaunieši.

Atstājiet komentāru