2022.gada 6. decembris

Niklāvs, Nikolajs, Niks

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 28.septembrī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2022.gada 28.septembrī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka ir uzsācis pakāpenisku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkures sistēmu uzpildīšanu un spiediena pārbaudi. Lūgums pievērst uzmanību tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos tika veikti apkures sistēmas remontdarbi! Lai izvairītos no dzīvokļu appludināšanas, lūdz ziņot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par montāžā nepabeigtiem darbiem vai citiem apkures sistēmas bojājumiem! AVĀRIJAS DIENESTU var sazvanīt - 65307085, 29397974

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Izņēmums ir Daugavpils un Andreja Upīšu ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1.Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras. 25. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” (Celtnieku ielā 10a un Mehanizatoru ielā 4). 27. septembrī apkure tika pieslēgta Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālajam dienestam.

Turpinām ar citām aktualitātēm

Ministru kabinets apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu par atbalstāmajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, nodrošinot iespēju saņemt valsts aizdevumu vēl 30 pašvaldību investīciju projektiem. Preiļu novada pašvaldībā līdzekļi tiks ieguldīti būvprojekta “Preiļu pilsētas centra teritorijas pārbūve – 1., 2. un 3. kārta” izstrādē,  kopējais investīciju projekta finansējums - 136 tūkstoši eiro. Kopumā piektajā vērtēšanas kārtā tika izvērtēti 38 projekti no 22 pašvaldībām un atbalstīti 30 investīciju projekti, kuru kopējais finansējums sastāda 7 miljoni 25 tūkstoši 313 eiro.

Veiksmīgi turpinās darbs pie projekta “Rēzeknes ielas posma 0,130 km–0,655 km virskārtas seguma atjaunošana”. Daļēji uzklāta jauna virsējā asfalta kārta, nomainītas esošās lūkas un gūlijas. Darbus veic SIA “DSM Meistari”, projekta kopējās izmaksas 93 tūkstoši 905 eiro, remontējamās trases garums 534 metri, kopējais apbūves laukums 3785 m2. Projekts tiek realizēts no Ceļu fonda līdzekļiem. Darbus uzsāka augusta beigās, pamatdarbi šobrīd jau ir pabeigti. Tuvākās nedēļas laikā tiks veikta horizontālā marķējuma ieklāšana.

Aizvadītajā nedēļā Eiropas Komisijas Inovācijas, pētniecības, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela paziņoja “Eiropas Inovatīvas Mācīšanas balva 2022” laureātus. Šogad laureātu vidū ir arī četras Latvijas izglītības iestādes un viena no tām ir Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, kategorijā “Vispārējā vidējā izglītība”. Preiļu ģimnāzija ieguva balvu par īstenoto Erasmus+ projektu “Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā”. Šīs nominācijas un konkursa galvenais mērķis ir veicināt inovatīvu, interaktīvu un iekļaujošu mācīšanās metožu un prakšu izmantošanu Eiropas Savienības dalībvalstu skolās. Katrai no skolām, kas pretendēja uz nomināciju, bija jāsagatavo projekta reklāmas rullītis. Laureātu apbalvošana notiks 25. oktobrī Briselē.

Un vēl

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludinājusi pieteikšanos Jauniešu centra “Četri” vadītāja amatam. Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš ir līdz 30. septembra pulksten 16. Konkursa nolikums pieejams preili.lv. Tālrunis uzziņām: 28001177.

30. septembrī pulksten 17 Vārkavas novadpētniecības muzeja klētī norisināsies VĀRKAVAS KULINĀRĀ MANTOJUMA ISTABAS ATKLĀŠANA. Programmā: Ekspozīcijas apskate, Saimnieču gatavoto ēdienu degustācija. Pasākuma apmeklētājus priecēs  novada pašdarbības kolektīvi no Riebiņiem – vokālais ansamblis “Ilūzija” un no Vārkavas – “Večerinkas muzikanti”, “Melodīvas”, senioru deju kopa “Odziņas”, Folkloras kopa “Dzeipurs”.

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” rīko tikšanos ar nevalstiskā sektora pārstāvjiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un līdzdalības veicināšanai. Pasākumā runās par: Preiļu novadā esošo situāciju un nevalstiskā sektora sadarbības iespējām ar pašvaldību; Aktīvo iedzīvotāja fonda pienesumu pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un Kultūras Ministrijas atbalsta iespējām NVO sektoram. Uzklausīs informāciju par pašvaldību un NVO sektora sadarbības modeļiem Latvijā un diskutēs, kā veiksmīgāk sadarboties. Pasākums notiks 12. oktobrī pulksten 15 Raiņa bulvārī 19, zālē, Preiļu novada pašvaldības ēkā. Kontakti jautājumiem un saziņai: tālr. 26636243, vai epastu -  ineta.liepniece@preili.lv.

Atstājiet komentāru