2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Iesniegts pirmais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts pirmais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Piektdien, 19.martā iesniegts pirmais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniegusi politiskā partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI””, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, otrais numurs ir Jānis Vanags – Aknīstes novada domes priekšsēdētāja vietnieks, trešais – ģimenes ārste – Iveta Līce. Sarakstā pārstāvēti 22 deputātu kandidāti no dažādām pašvaldībām. No Viesītes – Juris Ratnieks, Daina Vītola, Sanita Lūse, Gatis Puzāns, Dainis Černauskis, Jurijs Turļuks, Anatolijs Kvitkovs, Roberts Orups un Valdis Banders. No Aknīstes – Lāsma Prande, Jānis Gavars, Evita Jasāne, Rima Bludze un Eva Joča. No Jēkabpils – Aigars Godiņš, Ināra Sankauskaite, Edmunds Zvaigzne, Ziedīte Bimšteine un Agnese Vilcāne.

Statistikas dati liecina, ka deputātu kandidātu sarakstā ir 12 vīrieši un 10 sievietes, augstākā izglītība ir 17 deputātu kandidātiem. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir četri kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 14 depudātu kandidāti un četri ir vecāki par 60 gadiem.

Politiskās partijas “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” programmā 2021.gada pašvaldību vēlēšanām norāda, ka politiskā partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” ir nacionāli konservatīva partija  un iestājas par saprātīgām reformām, bet kategoriski iebilstam šādai administratīvi teritoriālai reformai, kas pēc būtības ir teritoriju pārdale, centralizācija un lauku iznīcināšana. 

Programmā norādīts, ka partijas uzdevums ir - panākt pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņu starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti. Kā to izdarīt? - Iesaistot iedzīvotājus un kopienas, izveidojot pagastu, ciematu un pilsētu iedzīvotāju padomes vai darba grupas, jāizstrādā reāla jaunā novada attīstības stratēģija, teritorijas plānojums un novada saistošie noteikumi. Viens no galvenajiem mērķiem ir konsolidēt Jēkabpils pilsētas, Krustpils, Jēkabpils, Salas, Aknīstes, Viesītes novadu iedzīvotājus, vienlaicīgi respektējot katras iedzīvotāju kopienas kultūrvidi un ekonomiskās izaugsmes virzienus.

Partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” uzsver, ka politisko spēku vieno apņemšanās saglabāt Sēlijas kultūrvēsturiskā novada identitāti, veicināt tā attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības. Izmantojot novada priekšrocības - tīra vide, liela teritorija, dzelzceļš, autoceļu tīkls - jāturpina piesaistīt investīcijas un veicināt vietējo uzņēmējdarbību - izveidot uzņēmējdarbības zonas ar atbalsta infrastruktūru un mazā biznesa veicināšanas programmas. 

Partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI sola atbalstīt vienlīdzīgu un taisnīgu pašvaldības finansiālo resursu sadali starp novada pilsētām un pagastiem;  turpināt dzīvojamo māju mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu; īpašu uzmanību pievēršot rūpēm par senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un problēmās nonākušiem līdzcilvēkiem. 

Tāpat arī tiek solīts atbalstīt brīvpusdienu piešķiršanu visiem pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un visiem vispārējo izglītības iestāžu 1.-12.klašu skolēniem, atbalstīt mūsdienīgas materiāli tehniskās bāzes attīstību visās novada izglītības iestādēs, saglabājot visas novada skolas (kā piemēram, Krustpils novada un Jēkabpils novada mazās skolas, Viesītes mākslas un mūzikas skolu, Sēlijas sporta skolu), nepieļaut skolu centralizāciju.


Politiskais spēks “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” savā programmā sola atbalstīt tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus, plānveidīgi attīstīt aktīvās atpūtas centrus visā novada teritorijā (Salas novada stadions); turpināt kopt un pilnveidot iedzīvotāju un tūristu iecienītās apskates un atpūtas vietas, parkus, muzejus, ievērojamu cilvēku un notikumu piemiņas vietas, pilnveidot sadarbību tūrisma nozares attīstībā(Sēlijas rallijs), kultūras pasākumu rīkošanas jomā (Sēlija rotā, Sēlijas dienas Nacionālajā bibliotēkā), pilnveidot darbu ar jaunatni, atbalstīt un veicināt novada jauniešu iniciatīvas (Sēlijas jauniešu dienas).

Partija “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” norāda, ka risinās jautājumus, lai loģiski sakārtotu sabiedriskā transporta maršrutus starp pagastiem, ciematiem un pilsētām, turpinās sadarbību ar attiecīgajām ministrijām, lai veiktu autoceļa Aknīste-Lietuvas robeža 4.6 km posma un autoceļa P72 Zasa-Bebrene asfaltēšanu, kā arī autoceļu uz visām novada apdzīvotajām vietām –virsmas dubulto apstrādi. 

Plašāk ar politiskās partijas “APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI” programmu var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-4/4)

 • Solītāji
  27.05.2021 13:04
  Kādēļ prasīt ko konkrētu? Sasolīt var daudz, bet labāk, lai pēc tam pierāda ar darbiem. Nav jēgas taisīt baigo reklāmu un solīt zelta kalnus. Šis posms, manuprāt, sen ir jāizlaiž.
 • po
  21.03.2021 07:02
  Izskatās pēc iesēdējušos ierēdņu saraksta!
 • Jēkabpilietis
  20.03.2021 20:43
  Godiņ, vai Tev to vajadzēja?
 • Kikis
  20.03.2021 14:53
  Smieklīgi,ko pozicionē kā partijas uzdevumu,tas būs jādara obligāti jebkuram,kas tiks pie varas. Likums nosaka gan teritorijas plānojumu,gan saistošos. Pusdienas,malači,bet tas viss jau pilsētā ir. Neko jaunu nepiedāvā,turpināt iesākto...starp citu pilsētas iesākto. Konkrēti ko piedāvā?

Atstājiet komentāru