2022.gada 30. jūnijs

Mareks, Tālivaldis

Iesniegts trešais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts trešais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts trešais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniedzis politiskais spēks “Jaunā konservatīvā partija”, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 22 deputātu kandidāti, kas pārstāv gan Jēkabpils pilsētu, gan Aknīstes, Jēkabpils, Salas un Krustpils novadus. 

Jaunās konservatīvās partijas deputātu kandidātu sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Aivars Vanags, otrais kārtas numurs ir SIA LV ROADS valdes priekšsēdētājam Ivaram Joelim, bet trešais – Aknīstes vidusskolas direktorei – Aijai Voitiškei. Ar ceturto kārtas numuru sarakstā startē SIA “KIRSH Legal Solutions” filiāles vadītāja Sabīne Keiša, piektais kārtas numurs ir zemnieku saimniecības “Pūpoli” pārvaldniekam Kasparam Štolniekam, sestais – Gārsenes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Striks, septītais – SIA “Slaides” valdes loceklis Ainis Čāmāns, astotais – SIA “Amberbirch” valdes loceklis Raimonds Spūls-Vilcāns, devītais – SIA “JK Namu pārvalde” tāmētājs Guntars Jucītis, desmitais – RP SIA “Rīgas satiksme” mehānikas konstruktors Žans Butāns, vienpadsmitais – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājs Rolands Grava, divpadsmitā – VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas" iepirkumu speciāliste Mudīte Moldāne, trīspadsmitais – SIA “BNC” valdes loceklis – Jānis Vilks, četrpadsmitais – SIA “Trimaļnīki” būvdarbu vadītāja palīgs Armands Šaraks, piecpadsmitais – bezdarbnieks Andis Bramanis, sešpadsmitais – zemnieku saimniecības “Kalna Rūdupes” saimniecības vadītājs Andris Zībergs, septiņpadsmitais – SIA “Mikor” būvdarbu vadītājs Lauris Kalniņš, astoņpadsmitā – Zvērināta notāra palīdze – Jevgenija Narele, deviņpadsmitā SIA “Tirdzniecības nams “Kurši”” datu ievades operatore Santa Gulbe, divdesmitā – studente Viktorija Kolosovska, divdesmit pirmais – SIA “PUNCORP” valdes loceklis Haralds Punculis un sarakstu ar divdesmit otro kārtas numuru noslēdz – SIA “Ošukalns” ceļu meistars Arnis Stupāns.

Statistikas dati liecina, ka deputātu kandidātu sarakstā ir 16 vīrieši un 6 sievietes, augstākā izglītība ir 16 deputātu kandidātiem. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 15 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 7 deputātu kandidāti.

Politiskais spēks “Jaunā konservatīvā partija” savā partijas programmā sola īstenot tiesiskuma principus, veidojot efektīvu, profesionālu novada pārvaldi un atvērtu komunikāciju ar iedzīvotājiem. 

“Jaunā konservatīvā partija” paredz izveidot vienotu klientu apkalpošanas centru un tā pieejamību katrā novada pagastā. Sola izskaust korupciju un radīt sistēmu, kas nodrošina visu sabiedrisko līdzekļu izlietojuma caurskatāmību. Iekšējās kontroles regulāra monitorēšana un uzlabošana, lai novērstu korupcijas un interešu konfliktus. 

Politiskais spēks sola, ka ceļi būs tās rīcības prioritāte. Paredzēts nodrošināt plānveidīgu un sistēmisku grants ceļu sakārtošanu, nodrošinot pilnvērtīgu infrastruktūru lauku uzņēmējiem. “Jaunā konservatīvā partija” nākamos četros gados ciemos un pilsētās sola veikt visiem grants ceļiem brauktuves nomaiņu uz cieto segumu, kā arī nodrošināt plānveidīgu un sistēmisku iekšpagalmu sakārtošanu, izstrādājot atbilstoši noteikumus

“Jaunā konservatīvā partija” sola rūpēties par līdzsvarotu lauku un pilsētas attīstību, izstrādāt novada budžetu, veidojot apvienojamo novadu darba grupas. 

Tāpat arī tiek solīts ierobežot azartspēļu zāles un veikt izmaiņas teritorijas lokālplānojumā, kā arī neizsniegt atļaujas jaunu azartspēļu zāļu atvēršanai. 

Politiskais spēks paredzējis arī pilnveidot sociālo atbalstu un sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un citām mazaizsargāto personu grupām, kā arī risināt pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības problēmu un rosināt jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidi, veicot ēku pārbūvi vai būvējot jaunas ēkas, kā arī optimizēt audzēkņu skaitu vienā grupā. 

“Jaunā konservatīvā partija” sola veicināt Jēkabpils reģionālās slimnīcas attīstību, sekmēt Jēkabpils reģionālās slimnīcas pakalpojumu pieejamību un pacientu rindu samazināšanu, uzrunājot jaunus speciālistus, nodrošinot tiem stipendijas, darba un dzīves apstākļus, kā arī vispusīgi atbalstot primāro veselības aprūpi. 
“Jaunā konservatīvā partija” pievērsīsies arī reemigrācijas jautājumiem, sniedzot atbalstu reemigrantiem dzīvokļa, darba jautājumu, izglītības pieejamības risināšanā, tajā skaitā infrastruktūras uzlabošanā. 

Uzņēmējdarbības jomā politiskais spēks sola atbalstīt uzņēmējus, vietējos lauksaimniekus un mājražotājus, kā arī realizēt zaļo iepirkumu pārtikai. 

“Jaunā konservatīvā partija” sola īstenot projektus, lai novadā pārbūvētu vai uzceltu vismaz vienu māju gadā. Tāpat arī tiek solīts izveidot skolu tīklu, nodrošinot pamatskolas izglītojamajiem pieejamību tuvāk mājām. Paredzēts arī nodrošināt kvalitatīvu atbalstu visām izglītības iestādēm. Paredzēts arī sekmēt interešu izglītību.

Politiskais spēks sola atbalstīt daudzpusīgas un visām iedzīvotāju vecuma grupām pieejamas kultūras līdzdalības iespējas, sekmēt amatiermākslas, īpaši koru mākslas tradīciju saglabāšanu un attīstību, kā arī izstrādāt jaunu kultūrpolitikas stratēģiju (2021-2025). Tiek solīts arī sargāt kultūrvēsturisko mantojumu un apzināt un saglabāt kultūrvēsturisko un sakrālo mantojumu, ainavu, arhitektūru. 

“Jaunā konservatīvā partija” Jēkabpils novadā sola sekmēt sadarbību starp nozaru pārstāvjiem un atbalstīt pārnozaru pilsoniskās iniciatīvas ar augstu pievienoto vērtību. Paredzēts atbalstīt arī uz attīstību vērstu sportu.

Plašāk ar “Jaunās konservatīvās partijas” programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-1/1)

  • cielavs
    03.04.2021 23:44
    jkp beztiesiskuma kompromis valstī rezultēsies ar kārtējo oiik2, skultes izpildījumā

Atstājiet komentāru