2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Iesniegts ceturtais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts ceturtais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts ceturtais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniegusi politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" un partija "VIENOTĪBA", kas startē vienā sarakstā, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 22 deputātu kandidāti gan no Jēkabpils pilsētas, gan Jēkabpils, Viesītes, Krustpils, Salas un Aknīstes novadiem. Partijas "Latvijas Reģionu Apvienība" un partijas "VIENOTĪBA" apvienotajā sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē SIA  « Marteks” vadītājs , Jēkabpils domes deputāts Mārtiņš Svilis, ar otro kārtas numuru – LPKS LATRAPS reģiona vadītājs, Krustpils novada domes deputāts Mārtiņš Felss, trešais kārtas numurs sarakstā ir Krustpils novada pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienesta vadītājam Ilmāram Lukstam. 

Ar ceturto kārtas numuru startē Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, piektā sarakstā ir Salas vidusskolas direktore Sanita Madalāne, sestais – SIA LC Būve būvdarbu vadītājs Pēteris Līcis, septītā Aknīstes bērnu un jauniešu centra direktore Evija Ķiķēna, astotā – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietniece audzināšanas darbā Zane Ozola, devītais Jēkabpils sporta skolas sporta speciālists Pēteris Krastiņš, desmitais – SIA Statne.lv projektu vadītājs Kārlis Pabērzs, vienpadsmitā – Biržu tautas nama direktore Vija Pazuha, divpadsmitais – Ramirent Baltic AS Rīgas filiāles Jēkabpils nomas punkta vadītājs Mairis Eglītis, trīspadsmitā – Jēkabpils Agrobiznesa koledžas projektu vadītāja Agrita Landzāne, četrpadsmitais – SIA “KANO Mežs” valdes loceklis Normunds Draško, piecpadsmitais SIA “Kristapsonu zobārstniecība” valdes loceklis, zobārsts Aleksandrs Kristapsons, sešpadsmitā – SIA “RIMI Latvia” pārdošanas vadītāja Anita Broka, septiņpadsmitais – SIA “AmberBirch meistars Jānis Kregers, astoņpadsmitā – biedrības KPK “Tilts” valdes vadītāja, psiholoģe  Inita Zarkeviča, deviņpadsmitā – SIA “UZKURI” dizainere Lelde Uzkure, divdesmitā - ģimenes ārste Sandra Broņiča, divdesmit pirmais – SIA “Sodra Latvia” mežsaimniecības speciālists Ingus Aleksejuks un ar divdesmit otro numuru – Jēkabpils reģionālās slimnīcas fizioterapeits Ivars Porietis.

Statistikas dati liecina, ka deputātu kandidātu sarakstā ir 13 vīrieši un 9 sievietes, augstākā izglītība ir 19 deputātu kandidātiem. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 10 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 10 deputātu kandidāti un divi ir vecāki par 60 gadiem.

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" un partija "VIENOTĪBA" deputātu kandidātu komandu pozicionē, kā cilvēkus, kurus visi pazīst, jo  pārstāv visu jauno Jēkabpils novadu.  

Politiskais spēks sola kvalitatīvus un pieejamus pašvaldības pakalpojumus ikvienam novada iedzīvotājam, saglabājot optimālu pakalpojumu klāstu, saimnieciski veidotu pašvaldības budžetu, veicinot visa novada teritorijas līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, caurspīdīgs budžeta pieņemšanas un izlietošanas procesu. 

Tāpat tiek solīta resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošana skolu tīkla infrastruktūras un darbības sakārtošanai, kā arī kvalitatīvus un konkurētspējīgus formālās un interešu izglītības pakalpojumus, profesionālās, augstākās un mūžizglītības piedāvājuma paplašināšanu, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam un atbalsta programmu izstrādi jaunu kvalificētu pedagogu piesaistei izglītības iestādēs, nodrošinot pedagogu ataudzi. 

Politiskais spēks sola mērķtiecīgu novada kultūras, vēstures, tūrisma objektu uzturēšanu un kultūras pasākumu plānošanu, koordinēšanu. Tiek solīts attīstīts tautas un veterānu sports ar piekļuvi esošajai sporta infrastruktūrai, kā arī mērķtiecīgs atbalsts olimpisko un neolimpisko sporta veidu valsts un starptautiska mēroga pasākumu uzņemšanā un organizēšanā. 

Veselības jomā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" un partija "VIENOTĪBA" uzsver, ka Jēkabpils reģionālā slimnīca būs kā spēcīgs plaša spektra veselības aprūpes pakalpojumu koordinācijas un saņemšanas centrs novadā. Tiek solīta ģimenes ārstu prakšu pieejamība pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā arī efektīva sociālo pakalpojumu plānošana un administrēšana. Paredzēti arī sabiedrībā balstīti sociālās aprūpes pakalpojumi dažādām iedzīvotāju grupām, sekmējot sociālo uzņēmējdarbību, kā arī audžuģimeņu, viesģimeņu un aizbildņu kustības attīstība. 

Uzņēmējdarbības jomā tiek solīta atbalsta vides plānošana un koordinēšana ilgtermiņā, jauno uzņēmēju atbalsta projektu turpināšana un atvērto inovāciju principu popularizēšana, kā arī degradēto un rūpniecisko teritoriju sakārtošana un pielāgošana uzņēmējdarbībai. 

Partija "Latvijas Reģionu Apvienība" un partija "VIENOTĪBA" savā programmā sola dzīvojamā fonda infrastruktūras plānveida attīstību, drošu gājēju un velo ceļiņu tīkla attīstību, atkritumu dalītās savākšanas sistēmas pilnveidošanu un iekšzemes ūdenstilpju pārvaldības sistēmas izveidošanu novadā. 

Tiek solīts arī atbalsts NVO aktivitātēm un iniciatīvu projektiem, līdzdalība Sēlijas novadu apvienības darbā, sadarbības projektu izstrādē un īstenošanā ar citām pašvaldībām Latvijā un kaimiņvalstīs. Paredzēts arī atbalsts visām tradicionālajām reliģiskajām konfesijām. 

Drošības jomā partija "Latvijas Reģionu Apvienība" un partija "VIENOTĪBA" sola vienotu, materiāltehniski nodrošinātu pašvaldības policiju sabiedriskās kārtības uzraudzīšanai visā novada teritorijā, kā arī videonovērošanas sistēmu izveidi izglītības, kultūras un citās sabiedriskās vietās.

Ar pilnu partijas  "Latvijas Reģionu Apvienība" un partijas "VIENOTĪBA" programmu pašvaldību vēlēšanām var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Atstājiet komentāru