2022.gada 30. jūnijs

Mareks, Tālivaldis

Iesniegts piektais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts piektais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts piektais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniegusi sociāldemokrātiskā partija «Saskaņa», liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 11 deputātu kandidāti jeb puse no pieļaujamā daudzuma. Pagaidām no iesniegto politisko spēku deputātu kandidātu sarakstiem “Saskaņa” startē ar vismazāko komandu. Sarakstā ir deputātu kandidāti no Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada.

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” deputātu kandidātu sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē SIA “Erbauer group” valdes loceklis, Jēkabpils domes deputāts Andrejs Gavrilovs, otrais kārtas numurs ir Krustpils novada pašvaldības Vīpes pagasta pārvaldes saimniecības vadītājam, Krustpils novada domes deputātam Jurim Puriškevičam, trešāis kārtas numurs – SIA “SOMI LATVIJA” tirdzniecības aģentam Jaroslavam Gaveiko.

Ar ceturto kārtas numuru startē SIA “Tavol” pārdošanas speciāliste Oksana Lāce, piekto – pensionārs Juris Tužikovs, sesto – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sertificēts ārsta palīgs Marija Pentjukova, septīto – Krustpils novada pašvaldības Kūku bibliotēkas vadītāja Jeļena Hnikina, astoto – pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” pirsskolas pedagoģe Alla Rubļova, devīto – skolniece Karina Isakova, desmito – skolniece Elizabete Pavlova un sarakstu ar vienpadsmito kārtas numuru noslēdz SIA “Tehniskā bāze” – ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas iekārtas valdes priekšsēdētājs/direktors – Aleksejs Ponomarjovs.


Statistikas dati liecina, ka deputātu kandidātu sarakstā ir pieci vīrieši un sešas sievietes, augstākā izglītība ir sešiem deputātu kandidātiem. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir četri deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – četri deputātu kandidāti un trīs ir vecāki par 60 gadiem.

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” savā vēlēšanu programmā  Jēkabpils novada vēlētājiem atgādina, ka “Saskaņa” ir vienīgā partija Latvijā, kas izpildījusi visus savus solījumus vēlētājiem sociālajā jomā. 

“Saskaņa” sola arī veicināt novada attīstību, infrastruktūras sakārtošanu un sadarbības uzlabošanu ar sabiedriskām organizācijām. Strādāt vienotā komandā ar novada iedzīvotājiem, lai maksimāli virzītu Jēkabpili un novadu uz labklājību līdzvērtīgi Eiropas kultūras galvaspilsētām. Tāpat tiek solīta aktīvāka iesaiste esošajos Eiropas Sociālā fonda projektos un piedalīšanās jaunajās dažādu sociālo grupu atbalsta programmās. Politiskais spēks sola tādas vides radīšana, kas mudinātu jauniešus turpināt dzīvi dzimtenē vai atgriezties novadā pēc studijām. Partijas solījumos ir arī sociālo namu/pansionātu un asistentu pakalpojumu vienotās platformas izveide; primārās veselības aprūpes pieejamības un veselības veicināšanas pasākumu pilnveide. 

Uzņēmējdarbības jomā tiek solīta godīgas konkurences attīstības sekmēšana, novada mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts, veicinot jaunu darbavietu izveidi ar ES līdzekļu piesaistīšanu, kā arī jaunizveidoto un esošo ražotņu atbalsts ar jaunu pieeju darbībā un informācijas platformas izveide uzņēmējdarbības jaunu tendenču apmaiņai.

Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” labklājības jomā sola vienmērīgu budžeta sadali Jēkabpils novada griezumā, sastādot pašvaldības budžetu, izvēloties stratēģiskos attīstības virzienus un piešķirot augstāko prioritāti sociālajiem jautājumiem. Tāpat arī jaunajiem speciālistiem sola izveidot dzīvokļu fondu un sniegt atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām . 

Politiskais spēks vēlētājiem sola vienmērīgu un taisnīgu līdzekļu sadali novada mācību iestādēm, piemaksu piešķiršanas stimulēšanu skolotājiem un auklītēm no pašvaldības budžeta. Tiek solīti arī pilnībā vai daļēji apmaksāti kvalifikācijas paaugstināšanas kursi skolotājiem, kā arī līmeņa paaugstināšanas veicināšana esošajās mācību iestādēs. 

“Saskaņa” sola arī atbalstīt sporta aktivitātes, sadarbību ar sporta skolām un organizācijām, novada infrastruktūras attīstību plašam iedzīvotāju lokam, kā arī Latvijas un starptautiska mēroga sporta pasākumu uzņemšanas un organizēšanas rosināšanu jaunajā novadā. Tiek solīta arī labvēlīga vide tūrisma paplašināšanai dabas teritorijās, vienlaicīgi nodrošinot to aizsardzību. 

Politiskais spēks iedzīvotājiem sola sabiedrības viedokļa vērā ņemšanu, pieņemot novadam svarīgus lēmumus; pašvaldības sadarbības veicināšanu ar novada sabiedriskajām organizācijām, kā arī nepieļaut nelietderīgu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu. Tāpat arī “Saskaņa” sola veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanu un kvalitātes uzlabošanas rosināšanu Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, kā arī jaunu speciālistu piesaistes turpināšanu. 

“Saskaņa” paredz sniegt atbalstu daudzdzīvokļu namu pagalmu pārplānošanai un rekonstrukcijai, autostāvvietu izveidei, paaugstinātu uzmanību pašvaldības ceļu un ielu remontam un aktīvās atpūtas vietu attīstībai, daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanas veicināšana pēc ES atbalsta programmām, kur projekti tiek finansēti gan no fondiem, gan no pašvaldības/valsts līdzekļiem. 

Politiskais spēks paredzējis izmaiņas ūdens skaitītāju jomā – nodrošinot potenciālu pāreju uz elektroniskiem skaitītājiem ar jaunu metodiku un godīgu uzskaites sistēmu iedzīvotāju ērtībām. Tāpat arī paredzēts iestāties par dabas vērtību saglabāšanu, izpostītās vides atjaunošanu un pilnveidošanu. 

Ar pilnu sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” programmu pašvaldību vēlēšanām un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-1/1)

  • pardaugavas monuments
    03.04.2021 23:46
    diez kā saskaņas deputātu pārstāvjiem ar krim nash, atzīst/neatzīst?

Atstājiet komentāru