2022.gada 26. jūnijs

Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

Iesniegts septītais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts septītais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts septītais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniedzis politiskais spēks “Latvijas Attīstībai”, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 22 deputātu kandidāti, kas pārstāv gan Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils, Viesītes un Krustpils novadus.

Politiskā spēka “Latvijas Attīstībai” sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē referente, Krustpils novada domes deputāte Elīna Serkova, ar otro kārtas numuru startē bijušais Jēkabpils domes priekšsēdētājs, Jēkabpils domes deputāts Aivars Kraps, savukārt trešais kārtas numurs SIA “Hektors” valdes priekšsēdētājs, Jēkabpils domes deputāts Broņislavs Ivanovskis.

Ar ceturto kārtas numuru startē biedrības “Saukas dabas parks” valdes priekšsēdētājs, bijušais Jēkabpils domes deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Raščevskis, piektais kārtas numurs – Jēkabpils pilsētvides departamenta direktoram Raitim Sirmovičam, bet sestais – Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājam – Jurim Līcim. Septītais sarakstā ir – SIA “Jēkabpils autobusu parks” valdes priekšsēdētājs Jānis Ščerbickis, astotā – Jēkabpils pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta Attīstības un investīciju nodaļas projektu vadītāja, Jēkabpils domes deputāte – Signe Bērziņa, devītā – Jēkabpils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka, desmitais – Krustpils novada pašvaldības izpilddirektors – Raimonds Spēks, vienpadsmitā – Jēkabpils 2.vidusskolas direktore Ilona Salmiņa, divpadsmitā Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” vadītāja Silvija Bērziņa, trīspadsmitais – Jēkabpils sporta skolas treneris – Valdis Vizulis, četrpadsmitais – biedrības “Sporta klubs “Jēkabpils Lūši”” valdes priekšsēdētājs Māris Trušelis, piecpadsmitā – SIA “Jēkabpils autobusu parks” pārvadājumu daļas vadītāja Aija Vetere, sešpadsmitā – Jēkabpils vēstures muzeja direktore Inese Berķe, septiņpadsmitais – SIA “Margret” Gaļas nams valdes priekšsēdētājs Normunds Teicāns, astoņpadsmitais – SIA “Jēkabpils piena kombināts” valdes loceklis – Aigars Spēks, deviņpadsmitais – SIA “LL KU Viadukts” komercdirektors Vladimirs Larionovs, divdesmitā – SIA “Jēkabpils ūdens” ekonomiste/grāmatvede Aivija Vītola, divdesmit pirmais – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” uroloģijas nodaļas vadītājs Māris Vlazņevs un sarakstu ar divdesmit otro kārtas numuru noslēdz Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” direktore Solvita Geduša.

Statistikas dati liecina, ka deputātu kandidātu sarakstā ir 13 vīrieši un 9 sievietes, augstākā izglītība ir 21 deputātu kandidātam. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 6 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 10 deputātu kandidāti un 6 deputātu kandidāti ir vecāki par 60 gadiem.

Savā programmā “Latvijas Attīstībai” norāda, ka Latvija nav tikai Rīga! Politiskais spēks sola uzlabot iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā, veidojot jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem. Tāpat arī domes vadība personiski sekos līdzi lielāko būvniecības un projektu ieviešanas procesam, ik mēnesi apmeklējot objektus klātienē visa novada teritorijā. 

Politiskais spēks sola pirmsskolas izglītības iestādēs Jēkabpils novadā deklarētiem bērniem un 1.-9. klašu skolēniem nodrošināt bezmaksas ēdināšanu. Atbalstīt bezmaksas nodarbības peldēšanā sākumskolas skolēniem. Savukārt medicīnas un pedagoģijas studentiem sola nodrošināt stipendijas, kā arī ieviest stipendiju 50 EUR mēnesī, skolēniem, kuriem vidējais vērtējums semestrī ir vismaz 9 balles. Tiek solīts piešķirt naudas balvas arī valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem līdz 1000 EUR.
 
“Latvijas Attīstībai” vēlētājiem sola, ka politiskā spēka prioritāte būs izglītības kvalitāte un ievēlēšanas gadījumā rūpēsies, lai novada bērni mācītos sakārtotās, labi aprīkotās skolās. Paredzēts arī veicināt jaunu pedagogu iesaisti profesijā, izveidojot pedagogiem jaunas motivācijas programmas. Tāpat arī tiek plānots palielināt bērnudārzu pieejamību, tos labiekārtojot, ieviešot modernu aprīkojumu, sporta un izklaides takas, kā arī nodrošinot fizioterapeita nodarbības bērnudārzos. 

Politiskā spēka plānos ir sociālai jomai atvēlēt vairāk finansējuma, radīt jaunus atbalsta veidus, bet nestrādājošiem pensionāriem tiek solīts nodrošināt vienreizēju atbalstu 50 EUR gadā zāļu iegādei. Tāpat arī tiek solīts senioriem finansēt peldbaseina apmeklējumu, nodrošināt 100% atlaidi novada sabiedriskajā transportā, nekustamā īpašuma atlaidi, kā arī vienu brīvbiļeti gadā uz maksas novada kultūras pasākumu. Savukārt vientuļo senioru atbalstam sola ieviest drošības pogu sistēmu un piesaistīt investīcijas pansionātu rekonstrukcijai. “Latvijas Attīstībai” veicinās arī sporta komandu veidošanos, nodrošinot bezmaksas sporta nodarbības bērniem un pieaugušajiem. 

Politiskais spēks uzņēmēju atbalstam sola piesaistīt investīcijas degradēto teritoriju sakārtošanai, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, kā arī organizēt grantu konkursu biznesa uzsākšanai. 

“Latvijas Attīstībai” sola īstenot ceļu sakārtošanas programmu, labiekārtot mikrorajonus un lauku ciematus. Savukārt jaunajām ģimenēm politiskais spēks sola būvēt mājas. “Latvijas Attīstībai”plānos ir arī rekonstruēt Jēkabpils reģionālo slimnīcu un iegādāties jaunu aprīkojumu. 

Plašāk ar “Latvijas Attīstībai” programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-2/2)

 • Kurts Vonnegūts
  08.04.2021 20:53
  Kurts Vonnegūts par varu: (..) vara mūs samaitā, un absolūta vara mūs samaitā absolūti. Cilvēki ir kā šimpanzes, kas no varas nonāk ārprātīgā dzērumā....
 • Skamrej
  31.03.2021 21:56
  ''sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē referente, Krustpils novada domes deputāte Elīna Serkova''
  Tas ir tā kurai 2009 gadā bija devīze - ''Es esmu kā kurmis- varu rakt un varu arī nerakt.''?

Atstājiet komentāru