2021.gada 15. maijs

Airita, Arita, Sofija, Taiga

Iesniegts astotais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts astotais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts astotais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniedzis politiskais spēks “Jēkabpils Reģionālā partija”, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 22 deputātu kandidāti, kas pārstāv gan Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils, Viesītes, Salas un Krustpils novadus.

Politiskā spēka “Jēkabpils reģionālā partija” sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē Jēkabpils domes deputāts, bijušais Jēkabpils domes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs, otrais kartas numurs -Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātam Mārim Dimantam, trešais – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” ārstam, kardiologam, internistam Dmitrijam Degtjarovam.

Ar ceturto kārtas numuru startē deputātu kandidāts – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors Valerjans Vizulis, ar piekto – Jēkabpils 2.vidusskolas skolotājs Uldis Auzāns, sestais – SIA “Projektgrupa” būvinženieris-projektētājs Kārlis Deikovskis, septītais – Jēkabpils novada pašvaldības Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems, ar astoto – AS “Latvijas valsts meži” meža infrastruktūras speciālists Jānis Daģis, devīto – Jēkabpils Tautas nama pasākumu organizatore – Santa Skosta, desmitais – SIA “PMK” tehniskais direktors Māris Avens, vienpadsmitais – SIA “Jēkabpils kokapstrāde” valdes loceklis Sandis Kupčs, divpadsmitais – Jēkabpils sporta skolas futbola treneris Ruslans Bajārietis, trīspadsmitais Krustpils novada pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Normunds Zizlāns, četrpadsmitā – Jēkabpils sporta skolas handbola trenere Vita Brikmane, piecpadsmitais KS “Poceri” valdes priekšsēdētājs Modris Lāčplēsis, sešpadsmitā SIA “Dona” menedžere Sandra Kaņepa, septiņpadsmitais – Jēkabpils sporta skolas volejbola treneris Mārcis Obrumanis, astoņpadsmitais – SIA “Honess Real Estate” līdzīpašnieks, direktors Juris Kalniņš, deviņpadsmitā – SIA “SWEA” grāmatvede Diāna Šilko, divdesmitā – zemnieku saimniecības “Avotiņi” īpašniece Dita Katiņa, divdesmit pirmais SIA “LDZ apsardze” grupas vadītājs, bijušais Jēkabpils policijas priekšnieks Valerjans Strapcāns un sarakstu ar divdesmit otro numuru noslēdz – Zemessardzes 56.bataljona štāba apsardzes instruktors, bijušais bataljona komandieris Aivars Vucāns.

Statistikas dati liecina, ka deputātu kandidātu sarakstā ir 17 vīrieši un 5 sievietes, augstākā izglītība ir 18 deputātu kandidātam. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 6 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 11 deputātu kandidāti un 5 deputātu kandidāti ir vecāki par 60 gadiem.

Jēkabpils reģionālā partija vēlētājiem sola Jēkabpils novadu veidot par vietu, kur katrs iedzīvotājs saņems kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus savā pagastā, veidosies jauni uzņēmumi un zemnieku saimniecības, dzīvos jaunās ģimenes, kur pašvaldība rūpēsies par senioriem, maznodrošinātajiem un personām ar īpašām vajadzībām.

Tāpat arī tiek solīts sakārtot industriālās teritorijas, saglabāt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides un realizēt uzņēmējdarbības atbalstu – ES projektu seminārus, izstādes, konferences, tirdziņus. Tāpat arī paredz rīkot biznesa ideju konkursus, atbalstīt uzņēmējdarbības attīstības projektus un ekoloģiskās pārtikas ražošanas attīstību novadā. Jēkabpils reģionālā partija sola arī izveidot vienotu reģiona zīmolu „Ražots Jēkabpilī”. 

Politiskais spēks sola nodrošināt kvalitatīvu pirmsskolas un sākumskolas izglītību tuvu dzīves vietai, pamatskolas un vidusskolas izglītību - novada robežās, ieguldīt finanses izglītības iestāžu attīstībā, izmaksāt pedagogiem atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no vienas mēneša darba algas likmes. Tiek arī solīts izveidot Dabaszinību un Tehnoloģiju centru, nodrošinot to ar mūsdienīgu robotikas aprīkojumu. Paredzēts arī sekmēt iedzīvotāju mūžizglītību. 

Deputātu kandidāti savā programmā sola saglabāt un attīstīt katra novada identitāti un kultūrvēsturiso mantojumu, turpināt labiekārtot kultūras namus, muzejus, bibliotēkas, brīvdabas estrādes. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu darbību, nodrošināt dalību valsts pasākumos, atbalstīt bērnu, tautas un profesionālo sportu, organizēt novada un valsts līmeņa sacensības, attīstīt sporta infrastruktūru.

Tiek solīts turpināt stipendiju programmu novadā vajadzīgo speciālistu piesaistei un nodrošināt jaunos speciālistus ar dienesta dzīvojamo platību. Politiskais spēks arī sola nodrošināt bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas iestādēs un pamatskolās, finansiāli atbalstīt īpaši talantīgos jauniešus – konkursu un sacensību uzvarētājus. Jēkabpils reģionālā partija arī sola turpināt maksāt 200 eiro vienreizējo bērna piedzimšanas pabalstu novadā deklarētajiem vecākiem, organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes un palielināt skolu jauniešu darba iespējas vasarā. 

Medicīnas jomā tiek solīts modernizēt Jēkabpils reģionālo slimnīcu, piesaistot ES fondu un pašvaldības finansējumu, nodrošināt diennakts zobārstniecības kabineta un aptiekas darbu un uzlabot iespējas aprūpes pakalpojuma saņemšanai mājās. 

Jēkabpils reģionālā partija sola arī 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 1991.gada barikāžu dalībniekiem un  palielināt finansiālo atbalstu maznodrošinātajām personām. Tāpat arī tiek solīts izveidot papildu policijas vienības sabiedriskās kārtības nodrošināšanai visā novada teritorijā un paplašināt videonovērošanas sistēmu pilsētās un ciematos.

Tiek solīts arī pilnveidot ūdenssaimniecības, kanalizācijas, atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, veikt ielu un lauku ceļu rekonstrukciju un remontus, ierīkot veloceliņus, nodrošināsim vides sakārtotību novada kapsētās, turpināt mikrorajonu iekškvartālu sakārtošanu un atbalstīt  daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu, kā organizēt ūdens tūrismam nozīmīgu Daugavas posmu un piekļuves ceļu sakopšanu.

Plašāk ar “Jēkabpils reģionālās partijas” programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-2/2)

  • Steinbeks
    08.04.2021 21:03
    "Vara nemaitā. Maitā bailes - bailes pazaudēt varu."
  • saulvedis
    01.04.2021 11:48
    kādas šausmas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Atstājiet komentāru