2021.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Iesniegts devītais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts devītais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts devītais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniedzis politiskais spēks Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 22 deputātu kandidāti, kas pārstāv gan Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils, Viesītes, Salas, Aknīstes un Krustpils novadus.

Politiskā spēka – Nacionālā apvienība “Visu latvijai TB/LNNK” deputātu kandidātu sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē SIA “Ošukalns celtniecība” projektu vadītājs Kārlis Stars, otrais kārtas numurs – Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektorei Guntai Dimitrijevai, ar trešo kārtas numuru sarakstā startē Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktore Rita Pole. 

Ceturtais kārtas numurs nacionālās apvienības deputātu kandidātu sarakstā ir Jēkabpils pilsētas bibliotēkas vadītājai Renātei Lenšai, piektais – Jēkabpils novada pašvaldības kultūras pasākumu organizators Gints Audzītis, sestais – zemnieku saimniecības “Bitāni” īpašnieks Egīls Rusiņš, septītais – biedrības “Sēlijas laivas” valdes loceklis – Ričards Šmits,  astotā – Krustpils novada brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore Līga Zalāne, devītā – Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas direktore Smaida Ščerbicka, desmitā – Krustpils novada domes deputāte Daina Kalve, vienpadsmitais SIA “PAKAVS” tehniskais nodaļas vadītājs Armands Midegs, divpadsmitais jaunsargu instruktors Normunds Pastars, trīspadsmitais AS Virši-A mazumtirdzniecības veikala vadītājs Gusts Jansons, četrpadsmitā Jēkabpils vēstures muzeja galvenā krājumu glabātāja Iluta Bērziņa, piecpadsmitā – Jēkabpils bērnu un jauniešu centra izglītības metodiķe Vita Talla, sešpadsmitais – SIA “Sprīdītis-A” valdes loceklis Andis Bikaunieks, septiņpadsmitais AS Sadales tīkls Ziemeļaustrumu nodaļas operatīvā darba speciālists Andris Dubrovskis, astoņpadsmitais SIA “Gargrode” valdes loceklis Gunārs Cankalis,, deviņpadsmitais z/s Kalna Dambrāni pārvaldnieks Rolands Tīrumnieks, divdesmitais – SIA “Saka mežs” valdes priekšsēdētājs Igors Kačanovs, divdesmit pirmais – SIA “Jēkabpils autobusu parks” galvenais inženieris Juris Zālītis un sarakstu ar divdesmit otro kārtas numuru noslēdz SIA “Spāres-L” vadītāja vietnieks Māris Lācis.

Statistikas dati liecina, ka Nacionālās apvienības deputātu kandidātu sarakstā ir 14 vīrieši un 8 sievietes, augstākā izglītība ir 18 deputātu kandidātam. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 7 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 14 deputātu kandidāti un viens deputātu kandidāts ir vecāks par 60 gadiem.

Nacionālā apvienība savā programmā aicina uzņemties atbildību par jaunā Jēkabpils novada attīstību, lai sasniegtu pozitīvus demogrāfijas rādītājus un saglabātu latviskumu.

Ģimenēm tiek solīta vienota pašvaldības pabalsta likme, bērniņam piedzimstot, svinīgi pasākumi jaundzimušo vecāku godināšanai ar piemiņas dāvanu, skolēnu ēdināšanas izmaksu segšana izglītības iestādēs līdz pat 100% apmērā, savukārt daudzbērnu ģimenēm un sociāli neaizsargātajām ģimenēm un bērniem – 100% apmaksātu interešu izglītību. 

Nacionālās apvienības programmā uzsvērts latviskums, solot  popularizēt Lāčplēša dienas, Latviešu leģionāru un Barikāžu atceres, kā arī politiski represēto piemiņas pasākumus. Tāpat arī tiek solīts palīdzēt politiski represētajiem un Barikāžu dalībniekiem nokļūt piemiņas pasākumos. Tiek solīts stiprināt Mazpulku organizācijas un Jaunsardzes darbību novadā, atbalstīt Skautu un gaidu organizācijas darbības atjaunošanu. 

Nacionālā apvienība sola ieviest plānveidīgu grants ceļu asfaltēšanu katra pagasta teritorijā, atjaunot segumu Jēkabpils pilsētas tranzītielām ar intensīvāko satiksmi, pastiprināti pievērsīst uzmanību ceļu uzturēšanas kvalitātei mazāk apdzīvotās teritorijās, kā arī veicināt visaptverošas velosatiksmes infrastruktūras attīstību novadā un rūpēties par tīru vidi. Tiek solīts uzlabot sabiedrisko drošību un kārtību, paplašinot videonovērošanas infrastruktūru un palielinot pašvaldības policijas patrulēšanas teritoriju.

Politiskais spēks sola arī nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem iespējami tuvu dzīvesvietai un iestāties par teritoriju, kopienu un iedzīvotāju vietējo identitāti, saglabājot esošo vietu unikalitāti, kā arī veicināt sadarbību un inovācijas. Uzlabot pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī starp pašvaldības iestādēm.

Nacionālā apvienība plāno veicināt novada kultūras piedāvājuma konkurētspēju nacionālā līmenī. Apzināt, aizsargāt un rūpēties par novada kultūras mantojumu kā vērtību, kas veido vietējo identitāti un sabiedrības apziņu. Tiek solīts stiprināt muzeju lomu Sēlijas un Krustpils novadu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, uzturēt bibliotēkas kā mūsdienīgus kultūras, informācijas, zināšanu un komunikācijas centrus, veidot starpkultūru dialogu ar mazākumtautībām, ieviest vienotu jaunatnes politiku, pilnveidot NVO atbalsta programmu un atbalstīt tradicionālās kristīgās konfesijas.

Nacionālā apvienība sola iestāsimies par izglītības pieejamību laukos iespējami tuvu dzīvesvietai, atbalstīt kvalitatīvas izglītošanās iespējas mūža garumā visiem novada iedzīvotājiem, saglabāt bērniem pieejamību kvalitatīvai profesionālās ievirzes izglītībai Jēkabpilī, mazpilsētās un ciemos, kā arī atbalstīt esošās sporta tradīcijas.

Veselības jomā paredzēts veicināt Jēkabpils reģionālās slimnīcas attīstību, atbalstīt ģimenes ārstu prakšu darbību primārās veselības aprūpes nodrošināšanai, kā aktualizēt problēmu par atelpas brīža iespējām vecākiem, kuri aprūpē bērnus ar īpašām vajadzībām un uzlabot sadzīves apstākļus veco ļaužu pansionātos.

Politiskais spēks sola sakārtot pilsētas degradētās teritorijas, radīt infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, atbalstīsim Krustpils lidlauka teritorijas kā reģionā perspektīvas industriālās zonas attīstību un turpināt uzņēmējdarbības ideju konkursu "Lēciens biznesā", sniegt atbalstu mājražotājiem un amatniekiem dalībai izstādēs.

Plašāk ar Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-2/2)

  • Ojārs Jansons
    02.04.2021 16:44
    Kādas iespējas tiks piedāvātas migrantiem pielāgoties pamatnācijas valodai un kultūrai?
  • KolsDee
    02.04.2021 00:37
    Tas jau kā devītais vilnis - jābūt dikti varenam!!!

Atstājiet komentāru