2021.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Iesniegts desmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts desmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts desmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniedzis politiskais spēks “Latvijas Zaļā partija”, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 22 deputātu kandidāti, kas pārstāv gan Jēkabpils pilsētu, Jēkabpils, Salas, Aknīstes un Krustpils novadus.

Latvijas Zaļās partijas sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē Jēkabpils domes deputāts, bijušais Jēkabpils mērs Raivis Ragainis, otrais kārtas numurs sarakstā ir SIA JK Namu pārvalde valdes priekšsēdētājam Ainaram Vasilim, savukārt trešais – Salas novada domes priekšsēdētājai Irēnai Sproģei.

Ar ceturto kārtas numuru startē saimnieciskās darbības veicēja Evelīna Elksnīte, piektais sarakstā ir SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” Traumatoloģijas nodaļas vadītājs Aldis Šperliņš, sestais SIA DLLA valdes loceklis Dainis Lapiņš, septītais – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolotājs Kārlis Klišāns, astotais – Jēkabpils novada Dunavas pagasta pārvaldes vadītājs Andris Baltaruņķis, devītais – SIA “Kalniņā” valdes loceklis Jurijs Sorokins, desmitā – Jēkabpils sporta centra peldēšanas trenere Jolanta Grugule, vienpadsmitā – VIDES INICIATĪVU CENTRS valdes locekle un biroja administratore Agita Pleiko, divpadsmitais – SIA “Ošukalns” valdes priekšsēdētājs, Jēkabpils domes deputāts Aigars Nitišs, trīspadsmitā – SIA “Sedumi” valdes locekle Aija Bojāre, četrpadsmitais SIA “SM Forest” valdes loceklis Sandis Bērziņš, piecpadsmitā SIA “Vīgants” valdes locekle Rita Audriņa, sešpadsmitā SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca Traumatoloģijas nodaļas virsmāsa, Reanimācijas un anestēzijas nodaļas māsa Solvita Podniece, septiņpadsmitais SIA “Ošukalns” galvenais enerģētiķis Mārcis Lukaševičs, astoņpadsmitā – IK “Bora V” īpašniece Daiga Dille, deviņpadsmitais VUGD kaprālis, ugunsdzēsējs glābējs Ingus Zolbergs, divdesmitais – SIA “Kalniņā” palīgstrādnieks – Alens Sorokins, divdesmit pirmais – SIA “Renekss” valdes priekšsēdētājs Edmunds Safonovs un sarakstu ar divdesmit otro kārtas numuru noslēdz SIA “Ošukalns” Ceļu būves nozares vadītājs, prokūrists Jānis Hauka.

Statistikas dati liecina, ka Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātu sarakstā ir 14 vīrieši un 8 sievietes, augstākā izglītība ir 18 deputātu kandidātam. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 7 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 12 deputātu kandidāti un 3 deputātu kandidāti ir vecāki par 60 gadiem.

Latvijas Zaļā partija iestājas par zaļu vidi un sola turpināt degradēto teritoriju atdzīvināšanu, atbalstīt viedo risinājumu ieviešanu, palielināt grantu konkursa finansējumu novada uzņēmēju biznesa idejām, veicināsim jauno speciālistu piesaisti un atbalstīt sociālo uzņēmumu darbību, kā arī palielināt finanšu līdzekļus mūsu aizsāktajai iedzīvotāju līdzdalībai budžeta veidošanā.

Tiek solīts izveidot iedzīvotāju iniciatīvas atbalstošu mehānismu daudzdzīvokļu māju siltināšanai un iekškvartālu sakārtošanai, uzlabot komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmu un turpināt grantēto ielu asfaltēšanu un komunālās saimniecības infrastruktūras attīstību. Latvijas Zaļā partija sola brīvās pašvaldību zemes ar sakārtotu infrastruktūru novirzīt īres namu būvniecībai. Jaunos speciālistus un viņu ģimenes atbalstīt ar terminētu īres maksas samazinājumu, kā arī izveidot sociālo dzīvokļu māju senioriem.

Politiskais spēks sola īpašu uzmanību pievērst novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, uzlabot ietvju un veloceliņu infrastruktūru, atbalstīt videi draudzīgu transporta risinājumu ieviešanu. Tāpat arī tiek solīts veicināt atkritumu savākšanas tīkla attīstību, paplašinot iespējas šķirot, sakopjot pašvaldības īpašumus, atbrīvot tos no graustiem. Sadarbībā ar kopienu aktīvistiem un vēsturniekiem veidot vienotu Jēkabpils novada kultūrvēsturisko identitāti. Latvijas Zaļā partija sola veicinot ekotūrismu, sakopt teritoriju dabas vērtības, nodrošināsim specifisku tūrisma produktu izveidi un iestāties par zaļu, ikvienam pievilcīgu dzīvesvidi.

Politiskais spēks sola visiem Jēkabpils novada vecuma pensiju sasniegušiem senioriem nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu deklarētajam mājoklim. Tāpat arī - pašvaldības lēmumu pieņemšanā iesaistīt sabiedrības pārstāvjus no visa Jēkabpils novada un atjaunot konsultatīvo padomi sadarbībai ar nevaldības organizācijām. 

Latvijas Zaļā partija sola atbalstīt skolēnu mācību uzņēmumu izveidi kā mūsdienīgu rīku izglītošanās procesā un profesionālās ievirzes izglītību, attīstīt izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes, kā arī mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus. Paredzēts arī veicināt sociālo darbinieku ciešāku sadarbību ar nevaldības organizācijām un jaunatnes lietu speciālistiem.

Latvijas Zaļā partija sola atbalstīt daudzfunkcionāla jauniešu centra izveidi Jēkabpils pilsētā ar filiālēm novadā, nodrošināt jaunatnes darbinieku pieejamību katrā pagastā, ieviest funkcionējošu brīvprātīgā darba sistēmu un piedalīšanos starptautiskos projektos. Tiek solīts rosināt jauniešiem aktuālu, daudzveidīgu kultūras un izklaides pasākumu organizēšanu, panākt jauniešu domes darbības pārklājumu un skolēnu pašpārvalžu tīkla izveidošanu visā novada teritorijā. 

Politiskais spēks sola nodrošināt jaunāko klašu skolēnu peldētapmācību un slidotapmācību, veicināt sporta un kultūras pieejamību plašām sabiedrības grupām un padarīt pieejamāku pašvaldības labiekārtoto sporta un kultūras infrastruktūru. 

Latvijas Zaļā partija sola rūpēties par kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, attīstīt profilaktiskus slimības apsteidzošus pasākumus, atbalstīt ģimenes ārstu prakšu, feldšeru punktu pieejamību novadā un turpināsim piesaistīt jaunos speciālistus. 

Plašāk ar politiskā spēka “Latvijas Zaļā partija” programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Atstājiet komentāru