2021.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Iesniegts vienpadsmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts vienpadsmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts vienpadsmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniegusi politiskā partija “KPV LV”, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 10 deputātu kandidāti no Jēkabpils pilsētas un Krustpils novada.

Sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē SIA AUTO CENTRS KREICBURGA valdes priekšsēdētājs, bijušais Jēkabpils domes deputāts Miervaldis Ziediņš, otrais numurs ir – SIA O-LAUTO pārvaldnieks Armands Lazda, trešais – Mežāres pagasta zemnieku saimniecības “Ošu sala” īpašnieks Egīls Stučka.

Ar ceturto kārtas numuru startē IK Gandris vadītājs Aivars Saulītis, piektā – bezdarbniece Sarmīte Marčinkova, sestais – pensionārs Pēteris Sprukts, septītā – Krustpils pamatskolas skolotāja – Inna Kokmane, astotais – SIA Porsale konsultats – Ainis Kāršenieks, devītā – A/S “Virši-A” vecākā grāmatvede – Linda Miezīte un sarakstu ar desmito numuru noslēdz Jēkabpils 3.vidusskolas mājturības un tehnoloģiju skolotājs Jānis Svilpe.

Statistikas dati liecina, ka politiskās partijas “KPV LV” deputātu kandidātu sarakstā ir 7 vīrieši un 3 sievietes, augstākā izglītība ir 6 deputātu kandidātiem. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 4 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 50 līdz 60 gadiem – 3 deputātu kandidāti un 3 deputātu kandidāti ir vecāki par 60 gadiem.

Uzrunājot vēlētājus, savā partijas programmā KPV LV norāda, ka saraksta deputātu kandidātu komanda tiecas radīt pašvaldību, kura ir atvērta iedzīvotājiem, kuri novadā jūtas komfortabli, neatkarīgi no nacionālās, politiskās vai reliģiskās piederības.

Politiskais spēks sola veidot atvērtu politiku, kur pilsoniskā sabiedrība iesaistās lēmumu pieņemšanā, veidot nelielu, efektīvu, kompetentu un depolitizētu Jēkabpils novada pārvaldi, nododot privātajam sektoram tās pašvaldības funkcijas, kuras tas spēj īstenot sekmīgāk, kā arī ieviest visiem cilvēkiem pieejamu balsošanas un viedokļa paušanas sistēmu par novadā aktuālo jautājumu risināšanu.

KPV LV sola turpināt darbu pie novada izglītības iestāžu pilnveidošanas, modernizēšanas un saglabāšanas pilsētā un pagastos, finansiāli atbalstīt īpaši talantīgos jauniešus. Tāpat arī tiek solīts nodrošināt kultūras iestādes ar Eiropas Savienības finansējumu renovāciju veikšanai. Politiskais spēks sola iestāties par pašvaldības atbalsta nodrošināšanu novada nevalstiskajām organizācijām, atbalstīsim sporta skolas un klubus, kā arī sekmēt sporta spēļu komandu un augstākās klases sportistu pieaugumu Jēkabpils novadā. 

KPV LV sola ieviest kopīga transporta vai finansējuma nodrošināšanu uz teātra izrādēm, sporta pasākumiem, lielākiem koncertiem citās pilsētās lauku teritorijās dzīvojošiem novada iedzīvotājiem.

Politiskais spēks sola mazināt nabadzību, nodrošinot atbalstu grūtībās nonākušajiem, un sociālu drošību visvairāk aizsargājamām sabiedrības grupām. Tāpat arī veicināt veselīga dzīvesveida piekopšanu un radīt ikvienam pieejamu un kvalitatīvu primāro veselības aprūpi, īpaši gādājot par finansiāli ilgtspējīgu sociālās aizsardzības sistēmu, kas balstīta uz visu iedzīvotāju līdzdalību tās finansēšanā, solidāri maksājot nodokļus. Tiek solīts arī atbalstīt jauno mediķu piesaistīšanu novada medicīnas iestādēm, stiprināsim ģimenes ārstu prakses, sakārtot pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas sistēmu, samazinot garās rindas un ierosināt azartspēļu biznesa izskaušanu Jēkabpils pilsētā un novadā. Tāpat arī plānots atbalstīt pašvaldības policijas izveidošanu visā novadā.

KPV LV sola veidot iedzīvotājiem drošu daudzdzīvokļu namu mikrorajonu rekonstrukciju, neizpostot zaļās zonas, saskaņā ar cilvēcīgu un radošu vides uztveri visā novadā, kā arī veicināt sadarbību ar citiem novadiem, sekmējot atbalstu pagastu tūrisma attīstībā un akumulējot finanšu līdzekļus jaunā novada kopējos projektos.

Uzņēmēju atbalstam KPV LV sola piemērot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides, sadarbībā ar NVO un aktīviem novada jauniešiem organizēt kursus, lai novada topošie un esošie uzņēmēji spētu piedāvāt savus produktus un pakalpojumus atbilstoši mūsdienu standartiem un tirgus prasībām. Politiskais spēks iecerējis veikt auditu pašvaldības zemju īpašumiem, lai tos varētu labāk pārvaldīt un nodot lauksaimniekiem apstrādei, saglabājot vienlīdzīgas iespējas uz konkrētā zemes īpašuma nomas vai iegādes tiesībām. Tāpat arī tiek solīts veidot sadarbību ar sezonālā darba veicējiem – zemniekiem, kur jauniešiem, t.sk. skolēniem, būtu iespēja gūt ienākumus.

Politiskais spēks sola sekmēt namu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, īstenojot ēku siltināšanas projektus, nodrošināt siltumapgādes sistēmu kvalitāti, rekonstruējot siltumtrases un modernizējot katlumājas, atbalstīt un rosināt iedzīvotāju īpašumu pieslēgšanu ūdens un kanalizācijas sistēmām. KPV LV sola mērķtiecīgi plānot ceļu renovāciju un uzturēšanu kritiskās vietās, īpaši lauku teritorijās, lai ceļi būtu izbraucami jebkurā sezonā, kā arī  veikt komunālo pakalpojumu izmaksu auditu un rosināt pakalpojumu tarifu vienādošanu, arī nepalielināšanu.

Tāpat arī tiek solīts rūpēties, lai pašvaldības līdzekļi tiktu pārvaldīti saimnieciski, kopējās iedzīvotāju labklājības celšanai, mazinot ļaužu aizplūšanu un veicinot aizbraukušo vēlmi atgriezties, strādāt, lai pašvaldības saistošie noteikumi kalpotu sabiedrības interesēm.

Plašāk ar politiskā spēka “KPV LV” programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Komentāri (0-1/1)

  • Janka
    03.04.2021 09:08
    Nu gan Ziediņš tik zemu nolaidies!

Atstājiet komentāru