2021.gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Iesniegts divpadsmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts divpadsmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā

Iesniegts divpadsmitais deputātu kandidātu saraksts pašvaldību vēlēšanām Jēkabpils novadā. Sarakstu iesniedzis politiskā spēks “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”, liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Sarakstā ir 11 deputātu kandidāti no Jēkabpils pilsētas, Jēkabpils, Viesītes un Aknīstes novadiem.

Sarakstā ar pirmo kārtas numuru startē  lauku saimniecības "Skrimbļi" īpašnieks Ingus Zālītis, otrais kārtas numurs – SIA PROEL valdes loceklim Andim Dābolam, bet trešais – Viesītes pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģe Evita Kilbauska.

Ar ceturto kārtas numuru startē SIA Riepu PROFF valdes loceklis Andrejs Zeņins, piektais – Jēkabpils novada pašvaldības pilnvarotā persona zivju resursu uzraudzībā, sestais – SIA Būve 55 projektu vadītājs Elgars Buls, septītais – SIA Lidsil AB valdes loceklis – Aleksejs Brencis, astotais – SIA “Projektgrupa” būvprojektētājs Andris Plīrums, devītais – VUGD Rūpniecisko avārijas riska un svarīgo objektu uzraudzības nodaļas vecākais inspektors Andrejs Graudiņš, desmitais – SIA “Gundega Eko” valdes loceklis – Jānis Grauziņš un sarakstu ar vienpadsmito kārtas numuru noslēdz IK M.V.Vīčs darbinieks – Sandris Vīčs.

Statistikas dati liecina, ka Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas deputātu kandidātu sarakstā ir 10 vīrieši un viena sieviete, augstākā izglītība ir 6 deputātu kandidātiem. Savukārt skatoties pa vecuma grupām – līdz 40 gadu vecumam ir 6 deputātu kandidāti, vecuma grupā no 40 līdz 60 gadiem – 4 deputātu kandidāti un viens deputātu kandidāts ir vecāks par 60 gadiem.

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas (LSDSP) priekšvēlēšanu programmā Jēkabpils novada vēlētājiem sola vienkāršot un veicināt abpusēji vērstu komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot lielāko daļu pakalpojumu e-vidē vai maksimāli tuvu dzīvesvietai. Tiek solīts veidojot jaunās pašvaldības plānošanas dokumentus, īpašu nozīmi pievērst visu tajā iekļauto teritoriju līdzsvarotas attīstības nepieciešamībai. LSDSP sola veidot līdzdalības budžetu pagastiem, tajā paredzot ne mazāk kā 40 % no jaunās pašvaldības kopbudžeta. 

Politiskais spēks sola sekmēt mājražotāju, mazo un vidējo uzņēmumu vides radīšanu un to pilnveidi. Atbalstīt visa veida uzņēmējdarbību, kas orientēta uz jaunu darbvietu izveidošanu un finanšu pienesumu pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldības uzņēmumos veicināt integrējošo programmu cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām. LSDSP paredzējis aktīvāk iesaistīties jaunu tūrisma objektu izveidē un esošās tūrisma politikas stiprināšanā, palīdzot NVO apgūt ES finansējumu, sekmēt dabas taku paplašināšanu, attīstību un jaunu objektu izveidi, jaunu vides izglītības centru izveidi, kā arī veidot jaunus biznesa parkus Jēkabpils novadā, īpaši pievēršot uzmanību pamestajām Jēkabpils novada skolām un citām publiskajām ēkām. 

Tāpat arī tiek solīts veicināt “zaļo tehnoloģiju” ienākšanu gan pašvaldības pārvalžu, gan iedzīvotāju dzīvēs, stimulējot pāriet uz videi draudzīgiem risinājumiem, pilnveidot sadarbību ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem iekšpagalmu labiekārtošanā un turpināt pilnveidot gājēju un veloceliņu konceptu, kas aptvertu visu novadu. 

LSDSP sola izstrādāt jaunu vieglo automobiļu stāvlaukumu konceptu vietās, kur tas akūti nepieciešams, sekmēt esošo un jaunu dzīvojamo rajonu attīstību Jēkabpils novadā, papildināt esošo vispārizglītojošo mācību programmu klāstu ar jaunām un konkurētspējīgām programmām. Politiskais spēks sola sekmēt jaunu interešu izglītības virzienu izveidi: kosmosa izpētē, robotikā, aeronautikā u.c. Tāpat arī plānots veicināt bērnu un jauniešu iesaisti sporta sekcijās, sporta skolu apvienošanu vienā vienotā sistēmā, paplašināt sporta skolas programmu klāstu un paralēli esošajai Pieaugušo izglītības politikai, papildināt to ar pašvaldības vajadzībām pielāgotas izglītības programmām. Tiek solīts nodrošināt visu mācību iestāžu infrastruktūras attīstību un apgādi ar moderniem mācību līdzekļiem un informācijas tehnoloģijām, sekmēt pārrobežu sadarbību un atbalstīt ar brīvpusdienām izglītojamos skolās un bērnudārzos, kā arī dažādot ēdienkarti un nodrošināt visiem bērniem vietas pašvaldības bērnudārzos. 

LSDSP  sola veicināt sēļu identitāti un sēļu apziņas attīstību, veicot koordinatora funkcijas Sēļu vēsturiskajās zemēs, kā arī sekmēt citu Jēkabpils novadā dzīvojošo tautību pašapziņas un kultūras attīstību, sekmēt pārrobežu sadarbību kultūras sadarbības jautājumos. Tiek solīts organizēt Jēkabpils pilsētas svētkos Jēkabpils novadā dzīvojošo tautu kultūras dienas.

LSDSP sola pilnveidot un uzlabot medicīnas pakalpojumus Jēkabpils novadā, veicināt pielāgotas individuālās diētas aprites sistēmas ieviešanu Jēkabpils Centrālajā slimnīcā un veidot diennakts medicīniskās palīdzības maksas punktus Jēkabpils novadā, kur varētu risināt vienkāršas medicīniskas manipulācijas, maksimāli tuvu dzīvesvietai. Tāpat arī tiek solīts atbalstīt ģimenes ārstu prakšu darbību, tuvinot tās pacientu dzīves vietām. Atbalstīt jaunu pieprasītāko veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un saglabāt bezmaksas zobārstniecību bērniem. 

Politiskais spēks sola iestāties par jaundzimušā pabalstu vismaz 500 € apmērā, kā arī sekmēt senioru dzīves veida, vietas un vides attīstību. 

Plašāk ar politiskā spēka “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija” programmu un citiem statistikas datiem var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.

Jau ziņots, ka pašvaldību vēlēšanas šogad notiks 5.jūnijā un jaunajā Jēkabpils dome tiks ievēlēti 19 deputāti. Jauno Jēkabpils novadu veidos apvienojot vienā administratīvajā teritorijā līdzšinējās sešas administratīvās teritorijas – Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils, Krustpils, Salas, Viesītes un Aknīstes novadu.

Atstājiet komentāru