2022.gada 30. jūnijs

Mareks, Tālivaldis

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī iepriekšējās balsošanas dienās (31.maijā, 3.jūnijā, 4.jūnijā) un vēlēšanu dienā (5.jūnijā), var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā, informē Jēkabpils novada vēlēšanu komisija.

Lai balsotu atrašanās vietā, vēlētājam jāatrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.

Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī:

vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai karantīnā saistībā ar Covid-19,
slimojošu personu aprūpētāji, ja viņi attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāji un balsošanas brīdī atrodas aprūpējamā dzīvesvietā.
Lai pieteiktos balsošanai savā atrašanās vietā:

1. Jāuzraksta iesniegums. Iesnieguma veidlapa pieejama vēlēšanu iecirkņos (no 31.maija), Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijā (Brīvības ielā 120, Jēkabpils, klientu apkalpošanas vietā). Iesniegumu var rakstīt arī brīvā formā!

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā,  iesniegumā jānorāda:

vārds, uzvārds;
personas kods;
iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
telefona numuru;
ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir;
vai atrodas vai neatrodas izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu vai inficēšanās riskiem;
iesniegums jāparaksta.
2. Vēlēšanu nedēļā, no 31. maija līdz 5. jūnija plkst.12.00, iesniegums jānogādā tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Vēlētāja vārdā iesniegumu drīkst aizpildīt un iesniegt arī vēlētāja uzticības persona.

3. Iesnieguma var iesniegt vai nosūtīt arī Jēkabpils novada pašvaldības vēlēšanu komisijai (Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201) vai e-pastā jvk@jekabpils.lv. Ja iesniegumu sūta pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu!

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu nedēļā, kad var iesniegt pieteikumu balsošanai atrašanās vietā: 

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

otrdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00;

trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;

ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00;

piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Ņemot vērā Covid-19 ietekmi, dodoties izbraukumā pie vēlētājiem, tiks ievērota īpaša piesardzība un divu metru distance.

Iesniegumu skatīt ziņas pielikumā.

Atstājiet komentāru