2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Jēkabpils novadā maija un jūnijā uzsākti 64 administratīvā pārkāpuma procesi par zvejas noteikumu pārkāpumiem (FOTO)

2022. gada maijā atrastas un izņemtas 14 bezsaimnieka makšķerēšanas rīki. Kā arī atrasti un izņemti nelegālie zvejas rīki- murdi, tīkli un divas naktsšņores ar kopējo garumu 500 metri, informē Jēkabpils novada Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļa.

Maija mēnesī uzsākti 45 administratīvā pārkāpuma procesi par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem, galvenokārt, makšķerēšanas rīku skaita neievērošana, makšķerēšanu bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes, Lomā paturētām zivīm kurām noteiktajā laikā ir lieguma periods, kā arī par mazizmēra zivju paturēšanu lomā, galvenokārt, samu, sapalu, ālantu, zandartu un līdaku.

Jūnija mēnesī uzsākti 19 administratīvā pārkāpuma procesi par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem galvenokārt, makšķerēšanas rīku skaita neievērošana makšķerēšanu ar naktsšņori, makšķerēšanu bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes vai licences, Lomā paturētām zivīm kuras ir mazizmēra. Uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi par noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos pārkāpšanu zvejojot izmantojot nelegālus tīklus un murdus.

Izņemti 8 bezsaimnieka nelegālie zvejas rīki.

Avots: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru