2023.gada 6. jūnijs

Ardis, Ingrīda

Zemgales pašvaldību pārstāvji tiekas vides pārvaldības jomas pieredzes apmaiņas pasākumā (FOTO)

No 19. līdz 20. jūlijam Jēkabpils novada pašvaldības pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē labo prakšu iepazīšanai vides pārvaldības jomā, kas tika organizēta projektā “Secure Areas”. Kā vieni no apskates objektiem vizītes laikā tika iekļauti Jēkabpils novada pašvaldības objekti - Baļotes ezers, Jēkabpils pilsētas aizsargdambis, informē projekta vadītāja Līva Stašule.

19. jūlijā tika apmeklēts Jelgavas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC), tikšanās laikā POIC pārstāvji prezentēja Jelgavas valsts pilsētas civilās drošības sistēmu, tika demonstrēta kritiskās infrastruktūras pārraudzības sistēmu uzraudzību un vadības telpa.  Ņemot vērā, ka viens no projekta mērķiem ir mazināt vides ārkārtas situāciju radītos zaudējumus un sekas, tālāk vizītes dalībnieki no Zemgales reģiona devās uz Aizkraukle novadu – Pļaviņu HES aizsargdambja, Daugavas upes uzpludinājuma apskati.

Savukārt Pļaviņās notika tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem, kas dalījās pieredzē par plūdu novēršanas risinājumiem, uzskatāmi parādīja Daugavas krasta erozijas sekas un tā novēršanas risinājumus, tika apskatīts Pļaviņu aizsargdambis. Dienas otrajā daļā Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas pārstāvji organizēja aktivitāti Baļotes ezerā – prezentāciju par ezeru, tā apsaimniekošanu. Papildus pie Baļotes ezera, tika demonstrēta projekta “Secure Areas” ietvaros iegādātā tehnika, kura nepieciešamības gadījumā tiek izmantota dabas un vides risku novēršanai. 

20. jūlija rītā vizītes dalībnieki tika uzņemti Daugavpils pilsētas domē, kur attīstības departamenta pārstāvji prezentēja pilsētā īstenotos projektus, kas ir saistīti ar dabu un vidi. Daugavpils civilās aizsardzības speciālists pastāstīja par civilās aizsardzības procesu Daugavpilī. Daugavpilī tika apmeklēti tādi objekti kā, Latgales zoodārzs, kas īsteno dažādus zinātniskos un dabas aizsardzības projektus, esplanādes mitrāju, aizsargdambi. 

Pieredzes apmaiņas turpinājumā tika apmeklēts Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas Nacionālā parka dabas centrs, tikšanās ar speciālistiem. Kā pēdējais apskates objekts pieredzes apmaiņas vizītē tika apmeklēts Jēkabpils pilsētas aizsargdambis.

Projekta budžets: Projekta kopējais finansējums ir EUR 443 862,42, Eiropas Savienības finansējums – EUR 399 476,17. 

Projekts “Secure Areas” tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros un to finansē Eiropas Savienība

Atstājiet komentāru