2022.gada 10. augusts

Audris, Brencis, Inuta

Jēkabpils novadā jūlijā  izņemti 14 nelegālie bezsaimnieka zvejas rīki un sākti 29 administratīvā pārkāpuma procesi par noteikumu neievērošanu

Jēkabpils novadā jūlijā izņemti 14 nelegālie bezsaimnieka zvejas rīki un sākti 29 administratīvā pārkāpuma procesi par noteikumu neievērošanu

Vides un civilās aizsardzības nodaļa ziņo, ka 2022. gada jūlijā atrasti un izņemti 14 nelegālie bezsaimnieka zvejas rīki, informē Vides, dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļa.

Pārbaužu laikā konstatēti pārkāpumi pašpatēriņa zvejniekiem, kas ir noslēguši zvejas tiesību nomas līgumus ar Jēkabpils novada pašvaldību, par ko uzsākti trīs administratīvā pārkāpuma procesi par Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos neievērošanu.

Kopumā jūlija mēnesī uzsākti 29 administratīvā pārkāpuma procesi par makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu pārkāpumiem, galvenokārt tie ir par:

makšķerēšanas rīku skaita neievērošanu,
makšķerēšanu bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes,
lomā paturētām zivīm kuras ir mazizmēra - samu, līņu, zandartu un līdaku,
kā arī par makšķerēšanu bez licencēm Saukas ezerā  un Radžu ūdenskrātuvē.

Atstājiet komentāru