2024.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Mums raksta: Kāpēc Jēkabpilī daudzdzīvokļu mājās Zīlānu ielā un Pils rajonā ir dārgāka apkure nekā citviet pilsētā?

Mums raksta: Kāpēc Jēkabpilī daudzdzīvokļu mājās Zīlānu ielā un Pils rajonā ir dārgāka apkure nekā citviet pilsētā?

Ar Radio1.lv sazinājās iedzīvotāji no Jēkabpils ielas, Zīlānu 4 mājas un interesējās: “Kāpēc ir tik dārga apkure Jēkabpilī, Zīlānu ielā 4. Par decembri divistabu dzīvoklim bija jāmaksā 139 eiro. Kas varēja mainīties Zīlānu ielas katlumājā, ka tik dārgi jāmaksā?” Līdzīgu jautājumu par apkures izmaksām uzdod arī Pils rajona iedzīvotāji: “Rakstam, lai noskaidrotu, kāpēc šajā apkures sezona Pils rajona iedzīvotājiem ir tik ļoti paaugstināts tarifs par apkuri.  Ņemot vērā, ka šogad Jēkabpilī tika samazināts apkures tarifs, un ir krietni kritusi malkas cena, tad kāpēc Pils rajona iedzīvotajiem nāk tik milzīgi rēķini. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, arī temperatūra istabas ir daudz zemāka 17/18 grādi, un radiatori ir knapi silti,  jūtams ka kurina daudz mazāk.”

Patlaban gan Jēkabpilī, Zīlānu ielā 4, gan Pils rajonā ir krietni augstāki tarifi un līdz ar to dārgāka maksa par siltumu, kā citviet pilsētā. Ja ēkā Zīlānu ielā tarifs ir 96,56 eiro par megavatstundu, bet Pils rajonā – 77,87 eiro par megavatstundu, tad citviet pilsētā apkures tarifs, kur siltuma piegādi nodrošina SIA “Jēkabpils siltums”, ir 61,34 eiro par megavatstundu un no 12.februāra tas vēl samazināsies un būs – 60,33 eiro par megavatstundu. Regulators tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

Sniegt atbildes un skaidrojumu iedzīvotājiem par dārgajām apkures izmaksām lūdzām SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājam Raitim Sirmovičam un Pils rajona namu pārvaldes prokūristam Klāvam Jirgenam.
 
Raits Sirmovičs informēja, ka, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumiem Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem",  Ministru kabineta 04.06.2019. noteikumu Nr. 231 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem" 3.punktu un Enerģētikas likuma 1.panta izpratnē, katlu mājā Rīgas ielā 104 ir lokālā siltumapgāde, kā arī nodotais siltumenerģijas apjoms nepārsniedz 5000 megavatstundu gadā.
 
Līdz ar to katlu mājā Rīgas ielā 104 siltumenerģijas apgādes pakalpojums nav regulējams, turklāt katlu mājā izmanto tikai vienu kurināmo veidu – granulas, norāda Raits Sirmovičs.
 
Viņš piebilst, ka līdz ar to sabiedrības noteiktais (piedāvātais) tarifs katlu mājā Rīgas ielā 104, kas nodrošina siltumenerģiju līdz dzīvojamai mājai Rīgas iela 104 un dzīvojamai mājai Zīlānu ielā 4   no 2023. gada 1. oktobra par 1 MWh ir 96.56 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. 
  
SIA "Pils rajona Namu pārvalde" prokūrists Klāvs Jirgens skaidro, ka esošais tarifs ir apstiprināts ar Jēkabpils novada domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr. 924 un ir noteikts 77,87 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa par 1 MWh. Pret pagājušās apkures sezonas tarifu tas ir samazinājums par 20%. Taču jāņem vērā, ka pretēji pagājušajai apkures sezonai, šajā mājsaimniecībām netiek piemērots valsts atbalsts maksas samazinājumam par siltumapgādes pakalpojumiem.
 
Gandrīz puse jeb 45% no kopējām tarifa izmaksām ir kurināmā iegādes izmaksas. SIA "Pils rajona Namu pārvalde" par pamata kurināmo izmanto skaidu un šķeldu. Kurināmā iepirkuma rezultātā noslēgtā maksa par kurināmo nav mainījusies, arī tarifs no apkures sezonas sākuma nav mainījies, taču āra gaisa temperatūra ziemas sezonā samazinās, līdz ar to palielinās mājas patērētais siltumenerģijas daudzums.
 
Klāvs Jirgens piebilst, ka iedzīvotājiem maksa par siltumenerģiju veidojas no mājas kopējā siltumenerģijas patēriņa, savukārt mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, tai skaitā arī no dzīvokļa īpašumam piederošajām daļām – logiem. Šobrīd novērots, ka iedzīvotāju iniciatīva māju energoefektivitātes uzlabošanā ir zema.
 
Gadījumos, ja iedzīvotāji konstatē, ka telpās netiek nodrošināta optimāla temperatūra, iespējams apkures sistēmā nepieciešams veikt atgaisošanu vai radušies citi apkures sistēmas traucējumi. Tāpēc šādos gadījumos aicina vērsties pie SIA "Pils rajona Namu pārvalde" ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņa, zvanot +371 20022935 vai pie pārvaldes administrācijas Pils rajonā 219-46, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5202.

Komentāri (0-5/5)

 • Pils
  05.02.2024 15:34
  Tā pils rajonā silda zālīti un maksājam lielu naudu par apkuri!!!
 • Pils rajons
  03.02.2024 18:03
  Izceļoti visu priekšnieku kabineti- no augstākā līdz zemākajam...Ieguvuma nekāda un atbildes ne tik. Visiem vienalga...Silti kabineti. Vai ziniet Pils rajona rekordu- par decembri 4.41 eur par m2. Dzīvokļos 14-16 grādu. Prieks, kur tu rodies, laime kur tu kavējies. Skaisti dzīvojam...
 • Liene
  02.02.2024 20:59
  A kur konkrēti atbilde , nevajag te pantus un likumus lasīt ! Ko jūs darāt iedzīvotāju laba ????? Jādzen viņus visus prom no amatiem!
 • Khe khe
  02.02.2024 17:44
  Vediet Sirmoviču aiz rociņas uz saviem dzīvokļiem, pētiet, kas par vainu, kāpēc dzīvokļos ir 14, 17 grādi. To, ka jūs zvanīsieties, jēgas nebūs.
 • Pils rajons
  02.02.2024 15:53
  Kāda jēga sazināties ar pils rajona pārvaldi. Visu ziemu nodzīvojām kad istaba 14 grādi. Neviens pat neatnāca pārbaudīt neko. Un rēķins kosmos. Un tā arī bija kaimiņiem ne tikai mums. Un viņiem vienalga.

Atstājiet komentāru