2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2014. gada 8. oktobrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2014. gada 8. oktobrī

 
Starp četriem Saeimā iekļuvušajiem pašvaldību vadītājiem ir arī Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Viņš cer, ka darbs Saeimā pavērs jaunas iespējas un viņš varēs palīdzēt risināt daudzus jautājumus, kas skar pašvaldību kompetenci un funkcijas. Adamovičs vēlas, lai lielāka uzmanība valstī tiktu pievērsta reģioniem un lauku teritorijām. Jautājumu par jauno Preiļu novada domes priekšsēdētāju tiek plānots pārrunāt tuvāko nedēļu laikā.
.
Šonedēļ Preiļu pilsētas iestādēs un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās sāk pieslēgt apkuri. Pagaidām tā pieslēgta astoņām mājām un deviņām iestādēm, tostarp pilsētas pirmskolas izglītības iestādēm un dažām vispārizglītojošām izglītības iestādēm. Kārtība, kādā Preiļos pieslēdz apkuri, nav mainījusies, un iedzīvotājiem tas jāierosina savam mājas vecākajam vai nama pārvaldniekam. Juridiskajiem klientiem ar rakstisku iesniegumu par apkures pieslēgšanu ir jāierodas SIA „Preiļu saimnieks".
 
2. oktobrī Preiļu novadā tika nodoti ekspluatācijā divi rekonstruētie ceļu posmi: Preiļi – Pilskalns Preiļu pagasta teritorijā un Gubaniški - Lielie Livmaņi Pelēču pagastā. Kopējais renovētais ceļu garums - 1,5 km. Kopējā būvdarbu līgumcena sastāda aptuveni 132 000 euro. Turpinās citi apjomīgi ceļu rekonstrukcijas darbi Pelēču, Saunas, Aizkalnes pagastu centros, tāpat Preiļu pilsētas ielās.
 
Turpinām ziņas
 
25. septembrī ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu apmēram 16 000 eiro tika novirzīti ielu apgaismojuma ierīkošanai Preiļos Lāčplēša un Celtnieku ielās. Apgaismojumu posmā no Kooperatīva ielas līdz apvedceļam uzstādīs SIA „Elektroserviss Preiļi". Darbus plānots pabeigt līdz 20. oktobrim.
 
Ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu 25. septembra domes sēdē māksliniekam Jāzepam Pīgoznim pēc nāves piešķirts Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums. To viņš nopelnījis par mūža ieguldījumu Latgales un Preiļu novada profesionālās un tautas mākslas saglabāšanā un attīstībā. Augsto apbalvojumu 16. novembrī saņems Pīgožņa tuvinieki Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā.
 
Un vēl
 
Preiļu Alternatīvās Kultūras Atbalsta Centrs nāks klajā ar jauna veida pasākumu - "50 JAUTĀJUMI". Tajā tiks iesaistīti radoši un aktīvi cilvēki, dažādu organizāciju un profesiju pārstāvji! Šie cilvēki tiks aicināti uz tējas pēcpusdienu draudzīgā atmosfērā, kurā tiks uzdoti 50 jautājumi par mums un pasākuma apmeklētājiem interesējošām tēmām. Pirmā tikšanās – 12. oktobrī, kuras viesis būs Preiļu novada jaunatnes lietu speciāliste Santa Ancāne.

Atstājiet komentāru