2023.gada 8. decembris

Gunārs, Gunis, Vladimirs

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2014. gada 9. oktobrī

Jēkabpils Radio1 Jēkabpils novada ziņas 2014. gada 9. oktobrī

Jēkabpils novada pašvaldība īsteno divus līdzfinansētus projektus Lauku attīstības programmas pasākumā. Viens no tiem ir pabeigts, otrs īstenošanas stadijā. Pirmā ietvaros uzstādīti 3 trenažieri. Projekta mērķis ir uzlabot bērnu vasaras nometņu aprīkojumu Zasas vidusskolā. Savukārt otrs "Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Kalna pagastā" nodrošinās iedzīvotāju veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu. Būs labiekārtota atpūtas vieta, kurā aktīvi varēs atpūsties dažāda vecuma grupu iedzīvotāji, tai skaitā ģimenes ar bērniem.
 
Jēkabpils novada pašvaldība piedāvā jauniešiem sniegt savu redzējumu, skatījumu uz dzīvi laukos un rast iespējas to pilnveidot, piedaloties projektu ideju konkursā „Jaunatnes inovācija 2014". Piedalīties var jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem, kuri dzīvo vai ir dzīvojuši novadā. Uz vienas līdz divām A4 formāta lapām jāizklāsta sava ideja projektam realizācijai jaunatnes jomā, kas būtu nepieciešams un īstenojams Jēkabpils novadā, un ko līdz šim pašvaldība nepiedāvā. Plašāk par to novada mājas lapā.
 
Projekta ietvaros, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu pašvaldībās, notikušas aktivitātes. Novada pašvaldība noslēdza līgumu par ūdens skaitītāju rādījumu attālinātas nolasīšanas sistēmas aprīkojuma un programmas piegādi un uzstādīšanu Zasas pagastā. Tāpat notika divi braucieni uz Kauņas universitāti Lietuvā un Ventspili, kur speciālisti no Zasas un Ābeļu pagasta pārvaldēm iepazina informācijas tehnoloģiju pielietošanā komunālo pakalpojumu jomā. Novembra otrajā pusē Zasā būs informatīvs pasākums iedzīvotājiem.
 
Turpinām ziņas
 
Jēkabpils novada pašvaldība aicina līdz 17. oktobrim iesniegt Jēkabpils novada kandidātu aprakstus apbalvošanai 18. novembra svētkos. Apbalvojumi tiek piešķirti nominācijās – Skolotājs, Jaunietis, Aktīvākais pensionārs, Pašvaldības un valsts iestāžu darbinieks, Sabiedriskais darbinieks, Uzņēmējs, Jubilārs, Ģimene. Lūgums aprakstus iesniegt pēc iespējas precīzākus, norādot personas sasniegumus, kā arī motivāciju, kādēļ tieši šī persona apbalvojama.
 
Biedrības ''Ūdenszīmes'' rīkotie pasākumi:
Rīt plkst.10 – Radošās mājas nodarbība– interjera dekori no auduma. Sestdien plkst. 9 – Skaistuma diena. Tēma – frizūras un matu kopšana. 0trdien, 14. oktobrī, plkst. 10 - Ražas sesijas un veselības dienas nodarbība. 17. oktobrī – Veselības dienas nodarbība - veselības vingrošana. Plkst. 12. – Dabas sesijas nodarbība "Lapas mālā un vējā – keramikas vēja zvanu izgatavošana". 21. oktobrī –Dabas sesijas nodarbība– sauso augu vākšana floristikai. 24. oktobrī – Nodarbību cikls "SĒLIJA STARO!" – viesojas stikla apstrādes mākslinieks no Valmieras Ivars Ozoliņš – Ozols. Varēs apgūst stikla kausēšanu, izmantojot biedrības rīcībā esošo aprīkojumu.
 
Un vēl
 
Jēkabpils novada pašvaldība atgādina zemes īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, ka nekustamā īpašuma nodoklis par 2014.gada 3.ceturksni bija jāsamaksā līdz šī gada 15.augustam. Nākamais maksāšanas termiņš ir 17. novembris. Zemes nomas maksu var iemaksāt pagasta pārvaldes kasē vai attiecīgās pagasta pārvaldes bankas kontā. Norēķinu kontus skatīties Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā

Atstājiet komentāru