2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2014. gada 15. oktobrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2014. gada 15. oktobrī

17. oktobrī var piedalīties Preiļu pilsētas parka dīķu teritorijas sakopšanā. Līdzi var ņemt ģimeni, draugus, radus un paziņas. Talkas sākums un reģistrēšanās plkst. 12:00 Preiļu pilsētas parka estrādē. Pēc talkošanas būs silta tēja, pīrāgi un spēcinoša putra! Cimdi, maisi un darbarīki tiks nodrošināti. Talciniekiem tikai jāierodas!
 
Sakarā ar Latvijas Republikas 96. gadadienu Preiļu novada dome aicina izvirzīt apbalvošanai ar domes Atzinības rakstiem personas, kuras ar savu darbu vai sabiedriskajām aktivitātēm dod īpašu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā. Priekšlikumus un informāciju par izvirzīto kandidātu darbību lūdzam iesniegt rakstiski Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā līdz 31. oktobrim. Atzinības raksti iedzīvotājiem tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 16. novembrī. Ar sīkāku informāciju var iepazīties domes mājas lapā www.preili.lv.
 
Turpinām ziņas
 
Sestdien, 25 oktobrī, plkst. 17.00 notiks Preiļu 2.vidusskolas 70 gadu jubilejas svinības. Tiek gaidīti bijušie un esošie skolas pedagogi, absolventi, viesi, lai ar sveicieniem godinātu savu skolu jubilejā.
 
Kārtējā domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu piešķirt līdzfinansējumu biedrību un iestāžu projektiem, atbalstot iedzīvotāju aktivitātes novadā. Līdzfinansējums tika piešķirts Preiļu mūzikas un mākslas skolas projektam „Mūzikas instrumentu iegāde Preiļu Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestrim ", biedrības „Talderi" projektam „Tautas tērpu iegāde Preiļu novada vidējās paaudzes deju kopai „Talderi", biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis" projektam „Mūzikas instrumentu iegāde bērnu radošā potenciāla attīstībai" un biedrības „Sabiedriskais centrs „Aizkalne"" projektam „Atbalsta pasākumi Aizkalnes pagasta iedzīvotāju radošo spēju attīstīšanai". Pašvaldības līdzfinansējums sastāda 10% no kopējām projektu izmaksām.
 
Un vēl
 
7. oktobrī Preiļu Valsts ģimnāzijā darbu uzsāka jaunā. Šajā ēdnīcā saimniekos SIA 'Arka Preiļi'. Ģimnāzijas kolektīvs saka lielu paldies Preiļu novada domei, būvniecības uzņēmumam SIA „Rere04" par ieguldīto darbu, kura rezultātā ģimnāzija ir kļuvusi vēl mājīgāka, plašāka un skaistāka. 21. oktobrī notiks Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunā korpusa atklāšanas svētki.

Atstājiet komentāru