2021.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

 «Jēkabpils ūdens» novērsis neatbilstības asenizācijas jomā

«Jēkabpils ūdens» novērsis neatbilstības asenizācijas jomā

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi pārrunu procedūru ar Jēkabpils pašvaldības kapitālsabiedrību “Jēkabpils ūdens”, beidzot jautājuma izpēti par konkurences neitralitātes pārkāpumu SIA “Jēkabpils ūdens” darbībās, liecina informācija Konkurences padomes mājaslapā.

Uzņēmums ir ņēmis vērā KP ieteikumus un novērsis iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus, kas izrietēja no sākotnējā līguma projekta. 

KP veiktajā tirgus uzraudzībā tika konstatēts, ka “Jēkabpils ūdens” rīcības rezultātā tiek ierobežota privāto asenizatoru darbība tirgū. Iespējamo konkurences neitralitātes pārkāpuma risku novēršanai, KP uzsāka pārrunas ar pašvaldības kapitālsabiedrību. Jau KP izpētes laikā “Jēkabpils ūdens” novērsa atsevišķus iespējamos pārkāpumus, pārskatot notekūdeņu pieņemšanas cenu, kā arī mainot darbības praksi un piedāvājot iespēju privātajiem komersantiem noslēgt līgumu par notekūdeņu pieņemšanu, kas savākti arī ārpus pilsētas robežām. 

KP secināja, ka veikto pārrunu rezultātā ir nodrošināta Konkurences likuma ievērošana, jo “Jēkabpils ūdens” novērsa iespējamos konkurences neitralitātes pārkāpumus, precizējot līgumprojektu, kā arī padarīja to publiski pieejamu visiem ieinteresētajiem asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem, ievietojot uzņēmuma tīmekļa vietnē. Līdz ar to izpēte ir izbeidzama, nelemjot par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu.

Publiskām personām – valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī to piederošām kapitālsabiedrībām – ir aizliegts kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. Aizliegums stājas spēkā no 2020. gada 1.janvāra. Publiskai personai piederošai  kapitālsabiedrībai var tikt piemērots naudas sods līdz 3% no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro.

Atstājiet komentāru