2021.gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

Vides objektu Jēkabpilī, Vienības un Ledus ielas lokveida krustojumā pagaidām neuzstādīs

Vides objektu Jēkabpilī, Vienības un Ledus ielas lokveida krustojumā pagaidām neuzstādīs

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 2020.gada decembrī noslēdzās metu konkurss “Telpiska vides objekta izveide Jēkabpils pilsētā”, kura rezultātā tika plānots veidot jaunu objektu Vienības un Ledus ielas lokveida krustojumā. Pamatojoties uz metu konkursa žūrijas komisijas lēmumu, godalgotas vietas ieguva četri dalībnieki, kuri visi konkursā ieguva 3.vietu.  Konkursā 1. un 2.vieta netika piešķirta. Visi 3.vietas dalībnieki saņēma arī  godalgu 1000 eiro, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa..

Tāpat gada nogalē komisija lēma izsludināt iedzīvotāju tiešsaistes balsojumu, lai noteiktu iedzīvotājiem tīkamāko vides objekta ideju. Kopumā balsojumā piedalījās 1268 respondenti. Bet ņemot vērā, ka neviena no piedāvātajām idejām neguva pārliecinošu atbalstu, un iedzīvotāji aktīvi iesaistījās komentējot piedāvātos objektu variantus, tad pašlaik vēl netiek pieņemts galīgais lēmums par idejas realizēšanu un diskusija turpinās.

Visvairāk balsis – 468 jeb 37% saņēma  ideja "TTT333" – Jēkabpils vārds UNESCO sarakstā, kuras pamatā bija Strūves ģeodēziskā loka punkts Jēkabpilī. Strūves  loks ir unikāla 19. gs. ģeodēzisko uzmērījumu sistēma zemes izmēru un formas noteikšanai, un viena no cilvēces vēsturē vērienīgākajām zemes uzmērīšanas kampaņām, kuru no 1816. – 1855. gadam īstenoja Frīdrihs Georgs Vilhelms Strūve un Karls Tenners.  Šie mērījumi tika izmantoti ģeodēzisko tīklu un topogrāfisko karšu veidošanā. Piedāvātā vides objekta forma “Trīsstūris” ņemta par pamatu no  triangulācijas trīstūru iekļaušanas kopējā loka daļā. Apkārt objektam tiek paredzēts labiekārtojums - lavandu dobes labirinta formā, kas simbolizē ekspedīcijas mērķtiecīgi noieto, sarežģīto ceļu.

Otro vietu 375 balsis jeb 29%  ieguva objekts “Spirāle -upe”, kas atspoguļotu ideju par abu Daugavas krastu apvienošanu un sinerģiju, kas ir šodienas Jēkabpils aspekts. Tas ir kā savdabīgs tilts, kā attīstoša spirāle caur kuru laukumā iezīmējas Daugava. Tas iezīmējas vides kontekstā kā mainīga forma, to apskatot no dažādiem skatu punktiem un poētiski raksturo šodienas Jēkabpili un tās attīstību.

Ideja “O-vilnis” saņēma 236 balsis jeb 19%. Skulptūras vizuālais tēls tika aizgūts no blakus esošās Daugavas ūdens viļņu motīviem, kas iekļauts arī Jēkabpils logo. Skulptūra veidota kā kinētiska vietzīme. Vides objekta dinamiskais tēls arī izvēlēts tā novietnes autoceļu krustojumā dēļ, jo nepārtraukta kustība ir sava veida raksturiezīme šai vietai.

Bet ideja "DGA020" saņēma 189 balsis jeb 15%. Šajā vides objektā ir attēloti Daugavas mainīgie līkloči, kas ir kā attīstības un tirdzniecības ceļš, kam vēsturiski un arī šobrīd, ir liela nozīme Jēkabpils attīstībā. Šis vides objekts arī ietver ideju, kas attēlota Jēkabpils identitātes zīmē - logotipā kā Daugavas plūstošā līnija, kas apvieno pilsētas divas daļas.

Par aktualitātēm šajā jautājumā, informēsim atsevišķi.

Atstājiet komentāru