2021.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

Iedzīvotājus aicina izteikt ierosinājumus jaunā Jēkabpils novada ģerbonim

Iedzīvotājus aicina izteikt ierosinājumus jaunā Jēkabpils novada ģerbonim

Jēkabpils novada pašvaldība uzsākusi darbu pie jaunā Jēkabpils novada ģerboņa izstrādes, liecina informācija Jēkabpils novada pašavaldības mājaslapā.

20.oktobrī tiešsaistē notika Jēkabpils novada simbolikas izstrādes darba grupas sanāksme, kuras priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks (Iedzīvotāji Attīstībai). Darba grupas sastāvā arī novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Aiga Sleže, iestādes “Jēkabpils Vēstures muzejs” direktore Inese Berķe, biedrības “Sēļu klubs” valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne, biedrības “Alla Prima” valdes priekšsēdētāja, māksliniece Jolanta Ābele un rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte. Sēdē tika pārrunāta ģerboņa izstrādes darba gaita, kā arī apspriestas dažādas idejas jaunā Jēkabpils novada ģerbonim.

A. Žuks uzsvēra, ka atbilstoši Jēkabpils novada domes lēmumam, jaunais novada ģerbonis jāizstrādā līdz 2022.gada 1.augustam. Pašvaldības domei, nosakot novada simboliku, tā ir jāsaskaņo ar Latvijas Valsts Heraldikas komisiju. Savukārt, ja tiek veidota jauna simbolika, tostarp jauns ģerbonis, pirms iesniegt iesniegumu par ģerboņa reģistrāciju Kultūras ministrijā, ir jāzina tās vērtības, ko vēlas atspoguļot ģerbonī. Lai tiktu izstrādāta normatīvajiem aktiem atbilstoša Jēkabpils novada simbolika, vienlīdz svarīgi ir nodrošināt pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistīt sabiedrību Jēkabpils novada simbolikas izveidē.

Lai sekmētu iedzīvotāju iesaisti, aicinām ikvienu Jēkabpils novada iedzīvotājus iesniegt savas idejas un priekšlikumus par to, kādus, simbolus, vērtības vai objektus, jūsuprāt, būtu jāatspoguļo jaunajā Jēkabpils novada ģerbonī. Aicinām iedzīvotājus līdz 17.novembrim iesūtīt savus priekšlikumus brīvā formā uz e pastu: san@jekabpils.lv  vai sūtīt vēstuli uz adresi: Jēkabpils novada pašvaldībai, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201  vai atstāt vēstuli pasta kastē Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī (ievērojot valstī noteiktos nosacījumus, saistībā ar Covid 19).

Līdz šī gada 1.decembrim tiks apkopotas visas iesniegtās idejas un tālāk noformulēts darba uzdevums simbolikas izstrādātājam (māksliniekam). Ģerboņu likumā noteikts, ka  ģerbonis  saskaņā ar heraldikas nosacījumiem ir izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē valsti, pašvaldību vai citu atvasinātu publisku personu, tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādi vai privāto tiesību juridisko vai fizisko personu.

Atstājiet komentāru