2021.gada 27. novembris

Lauris, Norberts

SIA JK Namu pārvalde: Aicinām iepazīties ar dzīvojamo māju darbu tāmēm

SIA JK Namu pārvalde: Aicinām iepazīties ar dzīvojamo māju darbu tāmēm

No 15.oktobra dzīvokļu īpašniekiem pasta kastēs tika izsniegtas 2022.gada dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas plānoto darbu tāmes, informē SIA JK Namu pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Skolniece.

Daļu no izdevumu pozīcijām var koriģēt, balstoties uz kopsapulcē pieņemto lēmumu. Korekcijas jāveic līdz 26.novembrim, savukārt protokols Namu pārvaldē jāiesniedz piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža (jāievieto pasta kastē Jēkabpilī, A. Pormaļa ielā 39).Tālruņi uzziņām: 65235906 (Jēkabpils iecirknis) un 65221153 (Krustpils iecirknis). 

Korekciju neiesniegšanas gadījumā ēku uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes stāsies spēkā, vadoties pēc Namu pārvaldes atbildīgo speciālistu ieteikumiem.

Tāmju projekti izstrādāti atbilstoši 11.07.2017. MK noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus iepazīties ar tāmē iekļautajiem darbiem, kurus nākamajā gadā paredzēts veikt jūsu mājās! Tikai sadarbojoties mēs varam sakārtot jūsu mājas, kā arī labiekārtot to apkārtni!

Foto: SIA JK Namu pārvalde

Atstājiet komentāru