2022.gada 27. jūnijs

Malvīne, Malvis

Iedzīvotāji SIA "Jēkabpils autobusu parks" lūdz saglabāt esošos maršrutus

Iedzīvotāji SIA "Jēkabpils autobusu parks" lūdz saglabāt esošos maršrutus

Ir noslēgusies SIA “Jēkabpils autobusu parks” (JAP) sabiedriskā transporta pasažieru aptauja. Aptaujā piedalījās 919 respondenti, atbildot uz aptaujas jautājumiem elektroniski, aizpildot anketas un atbildot tiešajās intervijās, informē SIA "Jēkabpils autobusu parks" Sabiedrisko attiecību speciāliste Valda Priekule.

 Uzņēmuma Pārvadājumu daļas vadītāja Aija Vetere atgādina, ka uzņēmumam bija  svarīgi noskaidrot sabiedrības viedokli par to, vai pērnvasar atklātos trīs maršrutus (4., 6., un 9.) būtu vēlams saglabāt arī turpmāk, izzināt JAP pakalpojuma kvalitātes vērtējumu un uzklausīt pasažieru domas, kas, viņuprāt,  būtu uzlabojams nākotnē.

Jautājumā Kurus no pērn ieviestajiem maršrutiem būtu vēlams saglabāt? 43% aptaujāto atzīmējuši, ka būtu jāsaglabā 9.maršruts Mežaparks – Kalmītes, 41% uzskata, ka jāturpina reisi 4.maršrutā Salas KN-Ābeļu pamatskola, bet 33% izteikuši vēlmi saglabāt 6.maršrutu Brodi – Vārpa.  

Vairāki desmiti aptaujāto lūdz autobusu kustību šais maršrutos nodrošināt arī brīvdienās un pēcpusdienās, lai cilvēki var nokļūt mājās pēc darba un pasākumiem pilsētā:  4.maršrutā - 83 aptaujātie, 9.maršrutā – 78, bet 6.maršrutā – 77.  

Uz jautājumu Vai esošais maršruta tīklu pārklājums pilsētā ir pietiekams? 85% ir atbildējuši apstiprinoši, bet 15% uzskata, ka tas ir nepietiekams un norāda, ka maz autobusu kursē pa Jauno, Nameja, Madonas  ielu un Ķieģeļu ielas mikrorajonā. Kā vēlamu autobusu kustību vairāki respondenti norādījuši pa Pormaļa ielu un Raiņa ielas mikrorajonā. 
Jautājumā Vai autobusu kursēšanas laiki ir piemēroti jūsu vajadzībām?

73% atbildējuši apstiprinoši, savukārt 23% izteikuši neapmierinātību un ieteikumus. 124 respondenti norādījuši, ka bieži vien autobusu kustība nav saskaņota ar mācību stundu grafiku skolās, kuras ir maršruta tuvumā, bet 37 uzsvēruši, ka ne reti 5. un 3.autobuss no Dzelzceļa stacijas aizbrauc, pirms pienācis vilciens. Atzinīgi novērtēti autobusu vadītāji, kuri ir saprotoši un pagaida vilciena pasažierus.

Šoferu apkalpošanas kultūru pozitīvi novērtējuši 87% aptaujāto, 13% respondentu norādījuši, ka daži vadītāji ir nelaipni, īgni vai sevī iegrimuši un neatbild uz pasa-žieru sveicieniem, paldies un lūdzu. Sešās anketās bija atsauksme, ka šoferi ir ļoti laipni un izpalīdzīgi. “Vēlos atzīmēt vienu šoferi, kurš vienmēr ir smaidīgs, pozi-tīvs, draudzīgs – vienmēr pirmais sveicina. Vēlams, lai būtu visi tādi šoferi kā viņš.”

Ar tīrību, temperatūru un drošību autobusa salonā apmierināti ir 92% aptaujāto, bet 8% respondentu aizrāda uz pārāk lielu karstumu vai kondicionieru radīto vēsumu, piegružotu grīdu un putekļiem. Kāds respondents par autobusu tīrību izteicies tā: “Reisos autobusi izbrauc tīri, bet pasažieri paši piemēslo salonus. Daudzi šoferi ga-lapunktos uzlasa pasažieru piemētāto.”
Kā apdraudējumu savai drošībai daļa pasažieru uzskata dažu šoferu tieksmi braukt ātri un  pārāk lielo pasažieru skaitu laikā, kad skolēni dodas uz skolu un pēcpusdienā -mājup, tāpēc iesaka pīķa stundās reisos laist lielākas ietilpības autobusus.

Pasažieriem aktuālās informācijas pieejamību par pietiekamu atzīst 67% aptaujāto, 27% šķiet, ka tā nav pietiekama, bet viņi zina, kur to atrast, savukārt 6% respondentiem informācijas trūkst un viņi nezina, kur to meklēt. Vairākās anketās bija ieteikums maršrutu galapunktos izvietot maršruta shēmu ar iezīmētām pieturvietām, citi izteikuši vēlējumu autobusu kustības sarakstu biežāk publicēt laikrakstos un pat izdot brošūru.

Jautājumā Vai esat informēts par abonementa biļešu izmantošanas ieguvumiem? 65% respondentu atbildēja apstiprinoši, bet 35% atzīmēja “nē”. Lielākoties tie bija pasažieri, kuri sabiedrisko transportu izmanto  dažas reizes mēnesī vai vēl retāk. 

-    Paldies visiem, kuri bija ieinteresēti un atrada laiku atbildēm! Mums ir nozīmīgi visi pamatotie un realizējamie priekšlikumi, kurus centīsimies ieviest, lai pasažieri ērti un droši varētu nokļūt vajadzīgajos galamērķos. Paldies arī par ieteikumiem autobusā nodrošināt televizoru un saldējuma automātu! Tie varbūt ir nedaudz futūristiski ierosinājumi, bet, kas to var zināt, varbūt kādreiz arī tādi tiks realizēti, - rezumē Aija Vetere.


Pasažieru vērtējuma salīdzinājums 2022., 2017. un 2018.gads


Atstājiet komentāru