2023.gada 2. jūnijs

Emma, Lība

Jēkabpilī, Varoņu ielā Brāļu kapos pārapbedīti Otrā pasaules karā kritušie karavīri (FOTO)

Saņemot nepieciešamos saskaņojumus pārapbedīšanas darbu veikšanai, piektdien, 19.augustā, piedaloties pašvaldības pārstāvjiem – priekšsēdētājam Raivim Ragainim, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētājai Līgai Kļaviņai un izpilddirektoram Uldim Skreiveram, Krievijas Federācijas vēstniekam Latvijā Mihailam Vaņinam, Brāļu kapu komitejas priekšsēdētājam Arnim Āboltiņam, priesterim Valteram Vārpsalietim, Svētā gara klostera igumenam tēvam Makarijam un citiem klātesošajiem, cieņpilni pārapbedītas okupācijas armijas ģenerālmajora un divu pulkvežu mirstīgās atliekas Brāļu kapos Jēkabpilī.

Karavīru mirstīgo atlieku ekshumāciju veica militārās arheoloģijas un meklēšanas klubs ”Leģenda”.

Iepriekš kritušie karavīri bija apbedīti Rīgas ielā 205, Jēkabpilī.

Otrā pasaules karā kritušo karavīru apbedījumu un piemiņas vietu uzturēšanu regulē starpvalstu līgums starp Latvijas Republiku un Krievijas Federāciju. Tostarp, tajā paredzētas arī saistības, kas nosaka jautājumus par piemiņas vietu un karavīru apbedījumu vietu pārvietošanu, nosakot atbildīgo institūciju katrā pusē.

Jau ziņots, ka Jēkabpilī, Rīgas ielā netālu no bijušā padomju memoriāla, kur atradās postaments un uz tā iepriekš lielgabals, veicot zondāžu jūnijā tika atrastas tur apbedīto padomju karavīru mirstīgās atliekas. Kā vēstīts, šajā vietā 1944.gada augustā tika veikts apbedījums — apbedīts Otrajā Pasaules karā kritušais 22. krievu armijas artilērijas pavēlnieks ģenerālmajors Sergejs Kuprijanovs un 130. latviešu strēlnieku korpusa pulkveži Gavrils Šarikalovs un Sahabutdins Gazejevs.

Tāpat arī vēstīts, ka karavīru mirstīgās atliekas tika atrastas citā vietā, ne tieši zem postamenta uz kura iepriekš atradās lielgabals. Tajā vietā apbedījumu nebija. Kā ziņots,  ģenerālmajora, par ko liecināja pie mirstīgajām atliekām atrastais pagons ar zvaigzni, apbedījums tika atrasts tur, kur ir gājēju ietve, zem tās. Savukārt abu pulkvežu apbedījumi atrasti nedaudz tuvāk postamentam zem plāksnēm apmēram divi metri viens no otra. Tas nozīmē, ka līdz šim virs šiem apbedījumiem noritēja dzīva gājēju kustība, kas nebija savietojami ar cieņpilnu apbedījumu.

Jēkabpils novada pašvaldības oficiālā informācija liecina, ka "Balstoties uz Jēkabpils novada pašvaldībā iesniegto Otrā Pasaules kara memoriāla, Rīgas ielā 205, Jēkabpilī demontāžas un zondāžas darbu protokolu, konstatēts, ka zem 1973.gadā  izveidotā pieminekļa, kā arī tā tiešā tuvumā netika konstatēti apbedījumi.

Turpinot meklēšanas un zondēšanas darbus un virzoties tuvāk Rīgas ielai, zem gājēju celiņa tika atrasta 1947.gadā veidotā pieminekļa pamatnes daļa, zem kuras tika konstatētas karavīru mirstīgās atliekas. Kopā zem 1947. gadā izveidotā pieminekļa pamatnes tika atrasti trīs -ģenerālmajora, artilērijas pulkveža  un pulkveža karavīru mirstīgās atliekas, par ko liecina pie mirstīgajām atliekām atrastie uzpleču atliekas. Militārpersonu mirstīgās atliekas atradās zem mākslīgi uzbērtās grunts, zem izveidotā celiņa seguma, kā arī zem zālāja seguma 2,4 metru dziļumā. No pašvaldības puses tika pieaicināts sertificēts mērnieks, kurš veica precīzus apbedījumu vietu uzmērījumus.

Mirstīgās atliekas, kā arī pie mirstīgajām atliekām atrastie priekšmeti tika nodoti pagaidu uzglabāšanā Meklēšanas vienībai “Leģenda” un šodien cieņpilni pārapbedītas kapos Varoņu ielā. 

Savukārt demontētie stēlu bareljefi nodoti pagaidu glabāšanā SIA “Jēkabpils pakalpojumi” un turpmāk, iespējams, tiks nodoti muzejam. Sākotnējā iecere tos izvietot kapos Varoņu ielā netiks īstenota, jo neviens no bareljefos attēlotajiem cilvēkiem nav apbedīts šeit un saskaņā ar kapu kultūru nav pieļaujams izvietot piemiņas zīmes personām kapos, ja nav apbedījumu.

Foto: Jēkabpils novada pašvaldība