2024.gada 5. marts

Aurora, Austra

SIA "Jēkabpils ūdens": Plūdu darbos strādājām ar ciešu pleca sajūtu

Portāls Radio1.lv saņēma vēstuli no SIA “Jēkabpils ūdens”, kurā uzņēmums atskatās uz darbu, cīnoties ar plūdiem Jēkabpilī, un dalās savā pieredzē. Publicējam saņemto vēstuli:

Vēl tikai nedaudz vairāk kā nedēļu atpakaļ Jēkabpils vārds ikdienā dažādu ziņu virsrakstos skanēja skaļi. Un ne bez pamata - Daugava demonstrēja milzīgu spēku appludinot Jēkabpils pilsētas un lauku teritorijas, kā arī izdarot milzīgu spiedienu uz aizsargdambi. Plūdu darbos iesaistījās arī SIA “Jēkabpils ūdens” darbinieki. Par to, kā noritēja šie darbi un ko tieši darīja SIA “Jēkabpils ūdens”, stāsta valdes loceklis Artūrs Smagars.

SIA “Jēkabpils ūdens” iesaiste plūdu novēršanas darbos sākās pakāpeniski - sākotnēji ar dalību pašvaldības organizētajās sanāksmēs un informācijas apmaiņu, tad pirmo sūkņu rezervēšanu, jo bija skaidrs, ka ūdens līmenis Daugavā turpina kāpt un visbeidzot ar plašām sūkņu rezervācijām, piegādēm, uzstādīšanām un darbības nodrošināšanu. Var droši teikt, ka šī bija nestandarta situācija, jo ūdens ne tikai sūcās caur dambi un to bojāja, bet arī strauji plūda gan pilsētas teritorijā, gan arī appludināja lauku teritorijas, tajā pašā laikā ledus sastrēgums nemazinājās. Šajā situācijā mācījāmies nevis pa dienām, bet pa stundām, jo identiskas pieredzes nebija. Vai nu iemācies, vai slīksti plūdos. 

    Vispirms mēs cīnījāmies par to, lai nepieļautu ūdens ieplūšanu Krustpils pusē. Dārza, K. Skaubīša un Daugavas ielā. Uzsākām ūdens atsūknēšanu ar nelielu sūkni, lai neļautu ūdenim appludināt ēkas, ielas, netālu esošo skolu. Bet ar to nepietika. Atvedām vēl divus sūkņus. Tad jau redzējām, ka var ne tikai noturēt ieplūdušo ūdeni vienā līmenī un nepieļaut tālāku aizplūšanu, bet arī nedaudz to mazināt. Kad uz šo vietu atveda vēl nākamo sūkni, tad ieplūstošo ūdeni jau spējām atsūknēt.

    Paralēli bijām uzsākuši ūdens atsūknēšu Strūves parkā. Arī tur pēc tam piegādājām jaudīgāku sūkni tieši tā paša iemesla dēļ- lai neļautu ūdenim plūst tālāk. Pielikām sūkņus vairākās vietās uz Pļaviņu ielas un tad arī jau Viestura ielas galā pie jauniešu aktīvās atpūtas vietas. Jāatzīst, ka šajā krīzē paveicās, jo bija ziema, līdz ar to ātrā laikā pieejami lielie sūkņi, kurus varēja operatīvi saņemt. Tomēr ar saņemšanu jau viss nebeidzās, vajadzēja vērtēt, kur kurā brīdī ir jēgpilni uzstādīt, kur jāņem nost un uz kurieni jāpārved. Tajā pašā laikā, kā savienot caurules, kur novadīt ūdeni. Diennaktīm kontrolēt to darbību. Bija jāmeklē daudz radoši risinājumi gan dienā, gan naktī. Tādā darbu dinamikā dienas likās kā stundas, jo plūdi nāca arvien tuvāk un mums nebija laika diskusijām. Mēs nevarējām tā vienkārši vakarā pēc darba sakrāmēt mantas un aizbraukt mājās. Tā bija nestandarta situācija, kas lika adaptēties un rast risinājumus ātros termiņos. Izaicinājumu pilna bija lielā sūkņa uzstādīšana uz Pļaviņu ielas dambja pie tuneļa. Piegādātāji sacīja, ka sūkni tik ātri nevarēs uzstādīt un iedarbināt, kā mums bija nepieciešams, bet mums vajadzēja un mēs vienkārši darījām un izdarījām. Jāsaka, ka arī te bija nemitīga cīņa ar laiku. Pēc šī darba sapratu, ka pats neesmu gulējis jau 36 stundas. Tad gan devos atpūsties kādas pāris stundas un atkal cēlos, lai dotos tālāk. Redzot mūsu darbošanos ar sūkņiem, daudzi teica, vai tad plānojat pārsūknēt Daugavu, tas taču nav iespējams! Ja nebūtu uzstādīti jaudīgie sūkņi, tad šajos plūdos pilnīgi noteikti vēl vairāk būtu cietuši iedzīvotāji, kuri dzīvo Zvanītāju, Rīgas, Palejas ielu rajonos, pie Strūves parka un vēl daudzās citās ielās.

    SIA “Jēkabpils ūdens” darbu jo īpaši šajā situācijā sarežģīja tas, ka pie visiem papildus darbiem ar sūkņiem bija jāuztur arī uzņēmuma pamatdarbība- ūdens ieguve, attīrīšana un sadale, kā arī notekūdeņu savākšana, attīrīšana un novadīšana. Uz dzeramā ūdens apgādi plūdi būtisku ietekmi neatstāja, šajā laikā nebija arī maģistrālo ūdensvadu plīsumu. Turpretī attīrīšanas iekārtās, kas atrodas Daugavsalā, izaicinājumu netrūka. Sākot ar to, ka applūšanai apdraudētas bija pašas attīrīšanas iekārtas, kā dēļ tur tika pārtraukts pilna apmēra darbs, atstājot vienu dežurantu. Beidzot ar nepieciešamību lielo plūsmu, kas nāca no kanalizācijas sistēmas, piebremzēt, lai Daugavā nenonāktu neattīrīti notekūdeņi. Vēl tam visam pa vidu bija jāierobežo tūristu plūsma uz ceļa, kas ved uz Daugavsalu, tādēļ tika pieņemts lēmums slēgt ceļu. Plūdu laikā skats uz Daugavsalu bija sirreāls- skatoties fotogrāfijās, varēja redzēt, ka applūdusi bija visa Daugavsala, izņemot attīrīšanas iekārtas, jo tās pasargāja neliels dambis. Attīrīšanas iekārtās patvērumu rada arī meža zvēri. 

Plūdu laikā iedzīvotājus aicinājām neradīt papildus slodzi kanalizācijas tīkliem, tomēr šis ieteikums netika ņemts vērā. Tas radīja lielu slodzi uz kanalizācijas sistēmu. Lielā sūkņu stacija Zvanītāju ielā strādāja nepārtraukti, gandrīz maksimālā slodzē.  Un kā jau minēju- Daugavsalā šo plūsmu ar aizbīdņiem regulējām. Savukārt Mežrūpnieku ielā kanalizācijas sūknētavu nācās atslēgt no elektrības, jo tā applūda, tomēr tas neradīja kanalizācijas sistēmas krīzi. Pēc aptuveni divām dienām elektrības padeve šai sūknētavai tika atjaunota. 

    Plūdu novēršanas darbos ļoti augstu novērtēju SIA “Jēkabpils ūdens” darbiniekus. Tik ciešu sadarbību, darbu pēctecību, saliedētību un savstarpēju atbalstu visīstāk var piedzīvot tieši šādos brīžos. Un mūsu kolektīvā tas viss bija. Mani kolēģi ne tikai paveica to, kas no viņiem tika prasīts, bet vēl daudz, daudz vairāk. Es ļoti lepojos ar šādu darba rezultātu. Es domāju, ka ne tikai man personīgi, bet arī SIA “Jēkabpils ūdens” vīriem, kuri strādāja plūdu novēršanā, ļoti nozīmīgs bija kolēģu atbalsts no administrācijas. Mums tika atgādāta gan silta tēja, kafija, pievestas pusdienas. Tika mazgāti un kaltēti mūsu darba apģērbi, zābaki. Tas mums kā kolektīvam radīja tādu ciešu pleca sajūtu. 

Kopumā vērtējot, plūdu novēršanas darbos valdīja komandas gars, neviens nebaidījās, neatteica, iesaistījās risinājumu meklēšanā. Spilgti atmiņā palicis tas brīdis, kad bija nepieciešams uzstādīt sūkņus Filozofu ielas dīķī. Ātrā laikā bija nepieciešams liels apjoms cauruļu, ko, apzinot savus krājumus, SIA “Sedumi”, SIA “LV Roads”, SIA “Jēkabpils PMK” un daudzi citi ātrā laikā arī atgādāja. Tas mums deva iespēju īsā laika sprīdī izveidot improvizēto pagarinājumu, lai novadītu ūdeni Daugavā. 

Es apbrīnoju SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbinieku jaudu, gādājot milzīgo smilšu maisu apjomu un darot visu, kas kādā brīdī tik prasīts. Uzņēmēju iesaiste ar transportiem un smilšu kravām bija zibenīga brīdī, kad uz Pļaviņu ielas netālu no Strūves parka 13. janvārī dambi izveidojās sūce. Ja tā nebūtu, tad sekas varēja būt dramatiskas. Zemessardzes disciplīna, precizitāte un ātrais darba temps sniedza lielu atbalstu un paredzamību visdažādākajās situācijās. Milzīgs balsts personīgi man bija SIA “Nemco” vadītājs Muntis, kuram ir liela pieredze darbā ar sūkņiem, tajā skaitā dabas stihijās. Tieši viņš bija tas, kurš īsā laika periodā mūs visus apmācīja darboties ar lielajiem sūkņiem. SIA “Uprent” pārstāvis Mareks, izprotot situācijas nopietnību, operatīvi sagādāja papildus sūkņus un personīgi ieradās, lai sniegtu atbalstu. Milzīgs atbalsts visai komandai bija plūdu analīzes konsultants Haralds, kurš analizēja, sistematizēja datus par situāciju Daugavā un sniedza rīcības ieteikumus. Tikai vislabākos vārdus vēlētos veltīt ZS “Kalves” traktoristiem. Disciplinēti, nepagurstoši darīja sev tieši uzticēto darbu un iesaistījās it visur, kur tika lūgta palīdzība. Kā vienmēr, izcila sadarbība ar pašvaldības policiju. Z/S “Daugava” vadītājs Sergejs  nevienā brīdī neuzdeva jautājumu, vai vajag un neatteica, pat ja prasīju šoferi un transportus naktī.  Kā viņš mēdza teikt- ja vajag, tad vajag. Tieši pateicoties viņam, mēs spējām atrisināt daudzas sarežģītas situācijas. Paldies kolēģiem no Viesītes, Aknīstes, SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “JK Namu pārvalde” un SIA “Pils rajona namu pārvalde” par veiksmīgo sadarbību. Paldies pašvaldībai par visa procesa koordināciju, vadību un atbalstu. Paldies visiem, kuri sadarbojās, palīdzēja, atbalstīja.

Ja man jautātu, vai ietu vēlreiz - protams. Uzvilktu savus dzeltenos zābakus, kas laikam plūdu laikā bija kļuvusi par manu vizītkarti, un dotos. Tikai šoreiz noteikti jau ar krietni lielāku pieredzi. Mēs noteikti būtu ļoti augstā gatavības pakāpē. Iedzīvotāji var būt droši, ka šādās krīzes situācijās mēs turpināsim darīt neiespējamo.

SIA “Jēkabpils ūdens” 
administrācija"


SIA “Jēkabpils ūdens” darbinieki, kuri piedalījās plūdu novēršanas darbos: Māris Valainis, Aleksejs Ostrovjonoks,
Māris Karlsons, Valdis Biltauers, Dainis Melnis, Juris Priežums, Oļegs Jegorovs, Dainis Aļeksejevs, Armands Marķīzs,
Ivars Saldaks, Voldemārs Vainovskis, Vilnis Garkalns, Dainis Raubiškis, Oļegs Korpačovs, Anris Preijurs, Pēteris Jukšs,
Edvīns Pormalis, Ainārs Joksts, Jānis Patmalnieks, Edvīns Šemelis, Anatolijs Tiševskis, Artūrs Smagars, Raimonds Kiziks, Artūrs
Glāznieks, Jurijs Trifonovs.

Komentāri (0-1/1)

  • Mārīte
    30.01.2023 18:39
    Ļoti ļoti no sirds liels paldies Jums par to, ka esiet darījuši maksimāli daudz, lai nosargātu mūsu dzīvības un mājas. No sirds pateicos!!! Lai Jums visiem laba veselība un mīlestība. Lai sirdī miers un harmonija. Es ar Jums lepojos!!!

Atstājiet komentāru