2021.gada 2. augusts

Normunds, Stefans

Prezentē jaunizveidotā Jēkabpils novada izstrādāto struktūru

Prezentē jaunizveidotā Jēkabpils novada izstrādāto struktūru

Šodien, 16.jūnijā Apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas sēdē tika prezentēta jaunizveidotā Jēkabpils novada izstrādātā struktūra, informē Jēkabpils pilsētas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Attālinātajā sēdē piedalījās Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola, izpilddirektors Guntars Gogulis, Jurisidiskā departamenta direktore Dace Gluha, kā arī  jaunievēlētie Jēkabpils novada deputāti, apkārtējo novadu priekšsēdētāji, kā arī mediju pārstāvji.

Kā sākumā informēja G. Gogulis, uzsākot struktūras projekta izstrādi, atbilstoši domes lemtajam, tika izdots Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora rīkojums, saskaņā ar kuru tika noteiktas atbildīgās personas par Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes organizācijas struktūras projekta izstrādes priekšlikumu iesniegšanu, sadalot atbildību funkciju, uzdevumu grupās. 

Atbildīgajām personām tika uzdots iesniegt priekšlikumus par jaunveidojamā Jēkabpils novada darba organizāciju attiecīgajā nozarē, apzinot nepieciešamos resursus funkciju izpildes nodrošināšanai un tika noteikti šādi sasniedzamie mērķi:  

 Vienveidot pakalpojuma sniegšanas standartu visa novada teritorijā.   
Pakalpojuma sniegšanu organizēt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam.  
Efektivizēt un centralizēt atbalsta funkciju (grāmatvedība, budžeta plānošana, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, juridiskais atbalsts, iepirkumi, lietvedība, personāla vadība, darba drošība) sniegšanu.   

Rīkojuma izpildes ietvaros tika organizētas diskusijas ar pašvaldību nozaru speciālistiem, izpilddirektoriem un domju priekšsēdētājiem izmantojot Team platformu. Diskusiju ietvaros tika pārrunāti jautājumi par katras pašvaldības esošo darbību un iespējamie risinājumi nākotnes darbā.

Jau pirms tika uzsākts struktūras projekts, likumdevējs ir noteicis kāds ir jaunveidojamā novada struktūras projekta saturs. Prezentētais struktūras projekts faktiski sastāv no četriem informācijas blokiem: 

Apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojums 
Jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis jaunizveidotajā novadā un, ja nepieciešams, arī informācija par kapitālsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju reorganizāciju 
Jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis 
Jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts 

G. Gogulis uzsvēra, ka, ņemot vērā apvienojamo novadu reorganizācijas plāna konstatējumu daļā sniegto informāciju, apkopojot un analizējot Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes organizācijas struktūras projekta izstrādes darba grupu iesniegtos priekšlikumus, vadoties no galvenā principa - pašvaldības organizatoriskās struktūras optimālākais modelis ļaus sabalansēt pašvaldības darbības efektivitātes paaugstināšanu un izvairīšanos no negatīvām sociālām un ekonomiskām sekām -  ir sagatavots jaunveidojamā Jēkabpils novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts. 

Jāatzīmē, ka likumdevējs ir noteicis, ka izstrādātais struktūras projekts līdz 1.jūnijam bija jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, ko Jēkabpils pilsētas pašvaldība attiecīgi ir arī izdarījusi. 

Diskusijās G. Gogulis vairākkārt uzsvēra un norādīja, ka šobrīd šim dokumentam nav pieņemts gala lēmums, jo tas ir jaunveidojamā novada domes kompetences jautājums.

Komentāri (0-1/1)

  • Esss
    17.06.2021 06:48
    Skaidrs, ka vēl nekas nav skaidrs...

Atstājiet komentāru