2021.gada 4. augusts

Romāns, Romualda, Romualds

Jēkabpils novada dome izveido trīs pastāvīgās komitejas

Jēkabpils novada dome izveido trīs pastāvīgās komitejas

8.jūlija Jēkabpils novada ārkārtas domes sēdē tika  izveidotas trīs pastāvīgās  komitejas un apstiprināts komiteju sastāvs.

Pirms lēmuma pieņemšanas izvērtās deputātu diskusijas. Deputāts Leonīds Salcevičs (JRP) atzīmēja, ka šajā sasaukumā, ievēlot trīs mēra vietniekus, darbs koncentrējas trīs jomās – izglītība un kultūra, sociālā un veselības aprūpe un tautsaimniecības attīstība, kuras sevī apvieno visus jautājumus. Taču komitejas, izņemot Finanšu komiteju, kurā strādā visi deputāti un, kuru vada novada mērs, tiek veidotas divas – Attīstības un tautsaimniecības un Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu, vienā komitejā apvienojot divu vietnieku – Alfona Žuka (IA) un Aivara Vanaga (JKP) atbildības jomas. Loģiski būtu, ja katrs no vietniekiem vadītu attiecīgās nozares komiteju. Kāpēc ievēlēt trīs vietniekus, ja vienam no viņiem noņemta iespēja būt atbildīgam par lēmumiem savā politiskās atbildības jomā?

Arī deputāts Jānis Raščevskis (LA) norādīja, ka sociālo un veselības jomas jautājumi ir nozīmīga un apjomīga darba sfēra, kur nepieciešama atsevišķa komiteja. Arī pēc viņa domām, ja ir trīs mēra vietnieki, jābūt trim attiecīgās jomas komitejām, kur politiskā atbildība ir katram no mēra vietniekiem.

Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP) sacīja, ka var jau veidot trīs un vēl vairāk komitejas, bet komiteju skaits nemainīs izskatāmo jautājumu skaitu. Turklāt mazāks komiteju skaits ekonomē deputātu laiku, apmeklējot komiteju sēdes.

Leonīds Salcevičs jautāja vai Aivars Vanags ir gatavs atdod lēmumu pieņemšanai savu nozari citam?

Raivis Ragainis aizrādīja, ka neredz, ka kāds kādam kaut ko atņemtu.

Aivars Vanags piebilda, ka sociālo jautājumu sfēra vienmēr ir bijusi kopā ar izglītību, kultūru un citiem šajā komitejā risināmiem jautājumiem un neesot nepieciešams komitejas sadrumstalot. Turklāt neesot obligāti noteikts, ka mēra vietniekam jāvada arī attiecīgās nozares komiteja, to varot vadīt jebkurš no deputātiem, turklāt komitejas vadītāju ievēlot komitejas locekļi pirmajā sēdē.

Balsojot jautājumā par pastāvīgām komitejām deputāti Māris Dimants (JRP) un Leonīds Salcevičs (JRP) balsoja pret. Savukārt šo lēmumu atbalstīja deputāti - Raivis Ragainis (LZP), Kārlis Stars (NA), Aivars Vanags (JKP), Alfons Žuks (IA), Aija Bojāre (LZP), Andrejs Gavrilovs (S), Daina Kalve (NA), Līga Kļaviņa (LZS), Aivars Kraps (LA), Aigars Nitišs (LZP), Jānis Raščevskis (LA), Elīna Serkova (LA), Mārtiņš Svilis (LRA), Ainars Vasilis (LZP) un Daina Vītola (IA). Sēdē nepiedalījās Kaspars Štolnieks (JKP) un Māris Trušelis (LA), kuram nupat tikai apstiprināts deputāta mandāts.

Ārkārtas domes sēdē tika ievēlēta Finanšu komiteja šādā sastāvā: Raivis Ragainis, Kārlis Stars, Aivars Vanags, Alfons Žuks, Aija Bojāre, Māris Dimants, Andrejs Gavrilovs, Daina Kalve, Līga Kļaviņa, Aivars Kraps, Aigars Nitišs, Jānis Raščevskis, Leonīds Salcevičs, Elīna Serkova, Mārtiņš Svilis, Kaspars Štolnieks, Māris Trušelis, Ainars Vasilis, Daina Vītola.

Ārkārtas domes sēdē tika ievēlēta Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komiteja šādā sastāvā:

Aivars Vanags, Alfons Žuks, Aija Bojāre, Daina Kalve, Līga Kļaviņa, Leonīds Salcevičs, Elīna Serkova, Māris Trušelis, Daina Vītola.

Domes sēdē tika ievēlēta Attīstības un tautsaimniecības komiteja šādā sastāvā:

Kārlis Stars, Māris Dimants, Andrejs Gavrilovs, Aivars Kraps, Aigars Nitišs, Jānis Raščevskis, Mārtiņš Svilis, Kaspars Štolnieks, Ainars Vasilis.

Atstājiet komentāru