2021.gada 20. septembris

Ginters, Guntra, Marianna

Jauniešu un lēmumpieņēmēju satikšanās Zasas muižas parkā (FOTO)

Erasmus+ Jaunatnes dialoga projektā “ĀR(a)POLITIKA” tiek organizētas jaunā Jēkabpils novada lēmumpienēmēju un jauniešu no iepriekšējiem novadiem tikšanās, lai izprastu, kas jauniešiem ir nepieciešams, kas viņus uztrauc un interesē, kā arī kas vieno un iespējams arī atšķir jauniešus no dažādām novada pusēm. 25. augustā Zasas muižas parkā šāda tikšanās notika ar iepriekšējā Jēkabpils novada jauniešiem. Iepriekš šādas tikšanās notika jau ar Jēkabpils pilsētas un agrākā Krustpils novada jauniešiem.

Pirms tikšanās ar lēmumpieņēmējiem jaunieši kopā ar jaunatnes politikas eksperti Inesi Šubēvicu savstarpēji iepazinās, definēja, kāds ir iepriekšējā Jēkabpils novada jaunietis, un pārrunāja, kādas ir jauniešu intereses un vēlmes, lai spētu pilnvērtīgi dzīvot un attīstīties jau jaunajā Jēkabpils novadā. Pēcpusdienā jauniešiem pievienojās Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieks veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivars Vanags (JKP), Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa (LZS), deputāts Kaspars Štolnieks (JKP), kā arī pašvaldības darbinieki: Zasas pagasta pārvaldes vadītājs Kristaps Tēts un kultūras pasākumu organizators Gints Audzītis. Kā galvenās problēmas jaunieši minēja pulcēšanās vietu, pludmaļu pie Daugavas un labiekārtota sporta laukuma Brodu ciemā trūkums. Pēc kopīgām sarunām un diskusijām tika nonākts pie galvenā secinājuma, ka būtiska ir jauniešu līdzdalība un vēršanās pie speciālistiem ar saviem viedokļiem, vēlmēm un vajadzībām.

Jauniešu atsauksmes no aktivitātes:

-        Uzzināju, kur vērsties, ja man ir idejas, ko vēlos realizēt!

-        Ir svarīgi runāt par savām idejām un ierosinājumiem.

-        Ir svarīga arī mūsu pašu motivācija, iniciatīva un līdzdarbība procesos.

-        Ir svarīgi ideju attīstīt, lai par to var pastāstīt citiem, arī lēmumu pieņēmējiem.

-        Uzdrīkstēties darīt!

-        Ir svarīgi zināt, pie kā pašvaldībā vērsties, lai runātu par jauniešu vajadzībām, idejām.

Lēmumu pieņēmēju atsauksmes no aktivitātes:

-        Jaunieši vēlas līdzdarboties un tikt uzklausīti!

-        Būtu vērtīgi šī projekta praksi pārņemt regulārā darbā ar jauniešiem.

-        Pagastu pārvaldēm ir liela loma arī jauniešu dzīvē, būtu nepieciešamas regulāras tikšanās ar pagastu pārvalžu vadību un jauniešiem un jaunatnes jomas speciālistiem.

-        Būs izaicinājums jaunajā Jēkabpils novadā aptvert visu jauniešu intereses, vajadzības.

-        Bija iespēja izzināt konkrēto pagastu jauniešu problēmas, izaicinājumus un idejas situācijas uzlabošanai.

Avots; jekabpils.lv

Atstājiet komentāru