2021.gada 20. septembris

Ginters, Guntra, Marianna

14. un 15.septembrī notiks Jēkabpils novada attīstības dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmes

14. un 15.septembrī notiks Jēkabpils novada attīstības dokumentu publiskās apspriešanas sanāksmes

No 2021.gada 23.augusta līdz  26.septembrim notiek Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam sabiedriskā apspriešana.

Pašreizējo Jēkabpils novada teritoriālo iedalījumu veido 22 pagasti, divas pilsētas – Aknīste un Viesīte un viena valstspilsēta – Jēkabpils. Attīstības teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē sadarbojas visu iesaistīto teritoriju pašvaldības.

Lai 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā dome varētu mērķtiecīgi organizēt pašvaldības teritorijas attīstības plānošanu, tiek izstrādāta  novadam  kopēja Jēkabpils novada Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2021.-2035.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programma 2021. – 2027.gadam ietverot ilgtspējīgas attīstības nozīmīgākos elementus – ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības ieceres.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

14.09.2021. klātienē Jēkabpilī, Rīgas ielā 150A, konferenču zālē pulksten 17.00. Klātienes apmeklējums, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajām prasībām.
 
15.09.2021. tiešsaistē “MS Teams” platformā plkst. 10.00 un plkst. 17.00
Lai nodrošinātu plašāku interesentu iesaisti aicinām iedzīvotājus  izvēlēties sev ērtāko dalības veidu un laiku piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē vai tiešsaistē. Saite uz tiešsaisti tiks publicēta īsi pirms sanāksmes.

Rakstiskus priekšlikumus Jēkabpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Jēkabpils novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta papildināšanai var iesniegt līdz šī gada 26.septembrim (ieskaitot).

Priekšlikumus var iesniegt:  

Rakstveidā  Jēkabpils novada pašvaldībai, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201.
Aizpildot elektronisko veidlapu ŠEIT

Elektroniski sūtot uz e-pastiem pasts@jekabpils.lv,  ieva.leimane@jekabpils.lv  vai sandra.gogule@jekabpils.lv
Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs.

Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Dokumentu 1.redakcijas pieejamas šeit:

Ilgtspējīgas  Attīstības  Stratēģijas 2021.-2035.gadam 
Jēkabpils novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam

 kā arī drukātā veidā Jēkabpils novada pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības un investīciju nodaļas vadītāja Sandra Gogule (tālr. 65234590; sandra.gogule@jekabpils.lv), kura nepieciešamības gadījumā sniegs konsultācijas attālināti un klātienē, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku.

Atstājiet komentāru