2021.gada 23. oktobris

Daina, Dainida, Dainis

Jēkabpils Sociālais dienests ierobežo klientu plūsmu

Jēkabpils Sociālais dienests ierobežo klientu plūsmu

Atbilstoši valstī izsludinātai ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, Jēkabpils Sociālais dienests no 11.oktobra organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu. Darbiniekiem, iespēju robežās, tiks nodrošinātas attālinātā darba iespējas, informē Jēkabpils  Sociālais dienests.

Ņemot vērā minēto un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto (Pārejas noteikumu 36.punkts), gadījumā, ja mājsaimniecībai izziņas par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam termiņš ir beidzies, Dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informatīvajā sistēmā pieejamos datus, sagatavos jaunu iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem, un attiecīgi pagarinās izziņas derīguma termiņu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Ja nebūs iespējas saņemt pakalpojumu klātienē, gadījumos, kad mājsaimniecībai nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālo pabalstu saņemšanai vai atbilstības kādam no statusiem noteikšanai vai persona nonākusi krīzes situācijā, sociālajā dienestā var vērsties attālināti, izmantojot portālu www.latvija.lv (e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”), e-pastu sd@jekabpils.lv, nosūtot dokumentu, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, vai, ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē, kas atrodas sociālajā dienestā (Jaunā iela 39 I, Jēkabpils) 1.stāva vestibilā. Iesniegumā obligāti jānorāda savs tālruņa numurs, lai darbinieki, neskaidrību gadījumā, var sazināties.

Par minētajiem jautājumiem sociālā dienesta darbinieki centīsies sazināsies ar tiem klientiem, kuri jau iepriekš veikuši pierakstu. Protams, būs daļa jautājumu, kurus sociālais dienests risinās klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības (krīzes situācijas, jauni klienti u.tml.)

Neskaidrību gadījumā, aicinām zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80020091, darbiniekiem uz tālruņiem 65207090 vai 65207089.

Sociālā dienesta darbinieki izvērtēs iespēju nodrošināt iedzīvotājus ar pārtiku, kuri atrodas karantīnā vai pašizolācijā, gadījumos, ja nav iespējams saņemt radinieku, kaimiņu vai citu tuvu personu palīdzību. Šajā gadījumā, aicinām zvanīt darba laikā uz tālruni 65207090, lai kopīgi rastu risinājumu.

Papildus informējam, ka Naktspatversme un Ģimenes atbalsta centrs (krīzes centrs) turpina strādāt stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

Atstājiet komentāru